Kirkeskatten bliver holdt i ro næste år

Aaby Sogn må holde for med besparelser for 85.000 kroner

AABYBRO:Kirkeskatten bliver holdt i ro iAabybro Kommune og er også næste år på 1.08 procent. Provstiudvalget vil nemlig holde budgettet ved at gennemføre en mindre besparelse på 85.000 kroner. Det oplyser provst Ole RysgaardMadsen på baggrund af provstiudvalgets orientering til økonomiudvalget om kirkens økonomi i 2004. Ialt er folkekirkens budget i området på 10.674.000 kroner til menighedsrådene i Aaby, Biersted,Vedsted og på Gjøl, men det bliver kun det ene af menighedsrådene, som må holde for. - Det bliver Aaby Sogns menighedsråd, der selv skal finde besparelsen, fordi dette menighedsråd har ønsket sig en stigning på nogle områder, siger han. Men det bliver op til menighedsrådet selv at udmønte besparelsen. -Derfor kan rådet selv vælge, om de skal afsætte penge til deres ønskede udvidelser og så finde besparelsen på anden vis, eller udsætte udvidelsen, siger provsten. Aaby Sogns menighedsråd har et ønske om at udvide peronalenormeringen. - Aabybro by er jo i vækst, og dermed sker der også en vækst i kirkens aktiviteter i sognet, siger Ole RysgaardMadsen. Han tilføjer, det denne gang var let at få budgettet til at hænge sammen. -Det var jo en forholdsvis lille besparelse, som vi skulle finde, siger han.