Kirkeskatten får en tak nedad

Kommunalbestyrelsen vil markere, at der ikke skal frådses i kirkerne

Kirkepolitik 13. september 2002 08:00

FJERRITSLEV: Der er basis for at sænke kirkeskatten i Fjerritslev Kommune fra de nuværende 1,35 pct. til 1,25 eller 1,30 pct. Det konstaterede en enig kommunalbestyrelse på septembermødet, og en nedsættelse vil nu indgå i andenbehandlingen af næste års budget i oktober. Borgmester Otto Kjær Larsen (V) oplyste på mødet, at Fjerritslev Kommune bliver tilgodeset med et større beløb end forventet fra Kirkeministeriets udligningspulje næste år, nemlig 1.748.000 kr. eller 356.000 kr. mere end i år. Udligningsbeløbene hentes fra landskirkeskatten og gives til kommuner med høj kirkeskat, netop med det formål at sætte kirkeskatten ned i retning af landsgennemsnittet, som i år er 0,86 pct., fremgår det at Kirkeministeriets hjemmeside. I alt 64 kommuner har fået tilskud, typisk tyndt befolkede kommuner med mange landsbykirker. - Tilskuddet giver principielt basis for at sætte kirkeskatten ned, for eksempel til 1,30 pct., konstaterede Per Halsboe-Larsen på den socialdemokratiske gruppes vegne. - Jeg ser gerne, den kommer ned på 1,25, fulgte Ejvin Krukow fra Venstre op. - Vi skal kun kræve det op, der skal bruges, og der må gerne lægges et vist pres på kirkerne, tilføjede han. Karl Aage Jespersen (UP) tog tråden op: - Jeg er flov over, at kirkeskatten ligger så højt hos os. Vi har 11 kirker til 8500 indbyggere, og det er dyrt i drift, når alle skal have flotte velfærdshuse. Dem kan der godt spares lidt på, og man kunne samarbejde mere om maskinerne. Mest håndfast var Søren Grøn (UP), der opfordrede til at holde kraftigt øje med forbruget i menighedsrådene. - Vi skal have øjnene åbne for, hvad der foregår. Nu udvides for eksempel kirkegården i Fjerritslev, selv om der er god plads i Kollerup, og der går allerde rygter om den næste store kirkerenovering til 8-10 millioner kroner, påpegede Søren Grøn. - Der har været uhyrlige eksempler på byggerier, der er blevet dobbelt så dyre, efter at stiftsøvrigheden har været inde i billedet, og det er helt urimeligt. Leif Nielsen (S) fastslog, at der skal være gode forhold for medarbejderne ved kirkerne, og Otto Kjær Larsen mindede om, at turister og andre vejfarende ved, at der altid er adgang til toilet og vand ved kirkerne og har glæde af det. - Men vi tager forslaget om lavere kirkeskat med i næste ombæring, konstaterede borgmesteren. For den enkelte borger vil en nedsættelse til 1,25 pct. typisk betyde en besparelse på et par hundrede kroner næste år. Med en skattepligtig indkomst på eksempelvis 200.000 kr. svarer det til en kirkeskat på 2500 kr. mod 2700 kr. i år.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...