Kirkeskatten hæves sandsynligvis i 2004

FJERRITSLEV:Der er udsigt til, at kirkeskatten i Fjerrtislev Kommune stiger næste år for at skabe balance mellem kirkens udgifter og indtægter. Provstiudvalget for Han Herred havde ventet et tilskud fra Kirkeministeriets Fællesfond på 1,748 mio. kr., men dette tilskud ser nu ud til at blive 160.000 kr. lavere, ligesom et ventet ekstra tilskud på 125.000 kr. ikke ser ud til at blive tildelt. Det betyder, at der mangler 285.000 kr. i forhold til det udmeldte budget, der i forvejen savnede 404.000 kr. i at være balance. Dette beløb ventede provstiudvalget at kunne finansiere ved et træk af kirkekassens tilgodehavende hos Fjerritslev Kommune, der er på 517.000 kr. Med udsigt til en samlet manko på 689.000 kr. rækker kirkens tilgodehavende ikke til at kunne dække hele det manglende beløb. Sene udmeldinger - Kirkeministeriets forvaltning af den såkaldte fællesfond er for tiden meget kritisk. Dette har bl.a. resulteret i meget sene udmeldinger om landskirkeskat, så provstiudvalget har måtte forhandle budgetter med menighedsrådene mere eller mindre i blinde, fortæller provst Poul Farsinsen. Han tilføjer, at provstiudvalget i sit budgetoplæg regner med en kirkeskat på 1,35, da der for at skabe balance med de nu kendte tal kræves en kirkeskat på minimum 1,33 procent. - Disse tal skal betragtes som regneeksempler, idet fastlæggelse af størrelsen på kirkeskatten ligger uden for provstiudvalgets kompetence. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at vi meget gerne vil indlede budgetlægning for 2005 med en saldo af en vis størrelse. Poul Farsinsen deltager i disse dage i Kirkeministeriets årlige kursus for provster, og han er ikke i tvivl om, at den meget utilfredsstillende situation kommer til debat med ministeren og ministeriets embedsmænd. Ændret i år Fjerritslev Kommune nedsatte kirkeskatten med 0,05 procentpoint i indeværende år. - Det ser ud til, at denne nedsættelse ikke holder. Vi kan blive nødsaget til at hæve kirkeskatten , og sandsynligvis med de samme 0,05 procentpoint, indledte borgmester Otto Kjær Larsen (V) debatten. - Vi skal ikke blande os i den måde, kirken administrerer sin økonomi på. Men andre end Poul Farsinsen har problemer med at få økonomien til at hænge sammen, erklærede Per Halsboe-Larsen (S). Politikerne var enige om foreløbig at fastholde kirkeskatten uændret på 1,3 procent og først tage stilling til den endelige skatteprocent i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet.