Kirkeskatten holdes i ro

} HALS: Der lægges op til en uændret kirkeskat i Hals Kommune. - Det lykkedes med besvær, siger borgmester, Bent Sørensen (S), og kirkeskatten bliver således et år mere på 1,01 procent. Da kommunen har valgt selvfinanciering, kan den også selv bestemme kirkeskatten. Med den uændrede skatteprocent bliver der et underskud i 2005 regnskabet på 153.600 kr. Provstiudvalget har ønsket et udskrivningsbeløb på 10.100.000 kr., hvilket er en stigning på 400.000 kr. fra 2005. Ved udgangen af 2006 forventes en gæld til kommunen på 166.000 kr. og en regulering angående 2005 på ca. 71.000 kr. Såfremt udgifter og indtægter skal ballancere skal skatteprocenten fastsættes til 1,03 procent. } AFLASTNINGSPLADSER: Økonomiudvalget besluttede, at der oprettes fire aflastningsboliger ved Hassinghave i 13 måneder fra 1. november. Boligerne på Kirkevej ligger i den første tilbygning Hassinghave opførte, og har siden været benyttet i forbindelse med renoveringen af den gamle afdeling. Behovet er opstået ved den nuværende renovering af Fjordparken i Hals, hvor der er nedlagt aflastningsboliger i ombygningsperioden, og hvor Hassinghave træder hjælpende til. Da nogle af beboerne på Hassinghave samtidig har et ekstra stor plejebehov, har økonomiudvalget også godkendt socialudvalgets ønske om ekstra dagvagt, aftenvagt og nattevagt. En ekstraudgift på ialt 1.520.057 kr. } TEGLVÆRKSSØERNE: Økonomiudvalget har godkendt indstillingen fra teknisk udvalg om, at der afsættes 10.000 om året til den årlige drift og vedligeholdelse af stianlægget fra Gandrup til Ø. Hassing via Teglværkssøerne. Et projekt der har fået 1,4 mio. i støtte. Borgergruppen i Gandrup, der var initivtivtagere til projektet, står for selve projektets gennemførelse, mens Hals Kommune nu har overtaget det administrative. } H.C.ANDERSEN: Som foreløbigt eneste museum i Danmark kan Hals Museum fremvise Kejserens nye Klæder. Dette og så den ært prinsessen ikke kunne sove for, og som senere kom i kunstkammeret, er med i den udstilling, der vises i skolernes efterårsferie på museet på Hals Skanse. Sommerens særudstilling "Tre byer - tre befrielser" er nu sendt videre til Nordjyllands Historieske Museum. H.C. Andersen-udstillingen har titlen "Tingene fra H.C. Andersen eventyr".