Kirkestrid bilagt - gammelt alterbillede genophængt

Flertal i menighedsråd for Haverslev Kirke har valgt denne midlertidige løsning.

Ha­vers­lev kir­ke er net­op re­no­ve­ret for 4 mio., men sog­ne­præst Svend Schultz-Hansen og et mind­re­tal i me­nig­heds­rå­det er ikke til­fred­se med kunst­ma­ler Mo­gens Hoffs far­ve­læg­ning af kir­ke­rum­met samt hans for­slag til nyt tre­delt al­ter­bil­le­de. Ar­kiv­fo­to: Lars Pau­li

Ha­vers­lev kir­ke er net­op re­no­ve­ret for 4 mio., men sog­ne­præst Svend Schultz-Hansen og et mind­re­tal i me­nig­heds­rå­det er ikke til­fred­se med kunst­ma­ler Mo­gens Hoffs far­ve­læg­ning af kir­ke­rum­met samt hans for­slag til nyt tre­delt al­ter­bil­le­de. Ar­kiv­fo­to: Lars Pau­li

Det gamle alterbillede fra 1800 tallet med Jesu korsfæstelse er atter kommet til ære og værdighed i Haverslev Kirke. Det blev ellers taget ned for altid sidste efterår i forbindelse med forberedelserne til en omfattende renovering af kirkerummet til 4 mio. Men et flertal i menighedsrådet har besluttet at det atter skal op at hænge indtil videre. Det sker som et kompromis for at løse den interne uenighed, der er blandt rådets syv medlemmer i spørgsmålet om kunstmaler Mogens Hoffs rolle som konsulent for farvesætningen ved renoveringen af kirken. Et mindretal i rådet er nemlig utilfreds med farvevalget samt kunstmalernes forslag til et nyt tredelt alterbillede.