Kirketerp efterlyser flere lokalpolitiske tilkendegivelser

Rapport sendes snart til miljøministeren

AALBORG:- Jeg undrer mig over, at der ikke er flere lokalpoltikere fra kommunerne omkring Lille Vildmose, der har meldt ud hvad de mener om en etablering af en nationalpark omkring Lille Vildmose, da det vil være af stor betydning for Østhimmerlands fremtid, om der kommer en sådan nationalpark eller ej. Ifølge den økonomiske analyse, som COWI har udarbejdet, vil en nationalpark over 30 år føre til en værditilvækst på over 250 mio. kr i form af øget turisme. Vi taler således om et projekt, der har stor økonomisk betydning for den fremtidige udviklingen i det østlige Himmerland. Alligevel er det kun borgmesteren i Sejlflod og et radikalt byrådsmedlem fra Sejlflod, der har engageret sig i debatten omkring en nationalpark. Det siger Niels Kristian Kirketerp, viceamtsborgmester og formand for den arbejdsgruppe, der som et pilotprojekt har undersøgt muligheden for at etablere en nationalpark omkring Lille Vildmose. Torsdag aften i næste uge mødes arbejdsgruppen for sidste gang, inden gruppen er færdig med sit arbejde og derfor nedlægger sig selv. Formålet er at blive enige om en skrivelse til miljøministeren Connie Hedegaard om muligheden for at etablere en nationalpark i Lille Vildmose. - I de seneste par måneder har arbejdsgruppens færdige vision jo været lagt frem til offentlig debat, og som man kan se her, mener vi i arbejdsgruppen, at der er gode muligheder for at etablere en nationalpark i Lille Vildmose med en meget stor naturværdi og som samtidig vil have stor betydning for udviklingen i Østhimmerland - både i form af øget turisme og stigende ejendomspriser, da lokalområdet vil blive mere attraktivt som bosætningsområde. Men vi vil naturligvis også informere milljøministeren om hvad vi har oplevet - nemlig en underskriftsindsamling både for og imod en nationalpark, fortsætter Niels Kristian Kirketerp. Han tilføjer at de to underskriftsindsamlinger er stort set lige store. Den ene er sat i gang som en protestskrivelse af lodsejere omkring Lille Vildmose, men efter at visionen for en nationalpark i den færdige vision er blevet barberet ned, vil en kommende nationalpark ikke påvirke flertallet af underskriverne på lodsejerlisten. - Den største lodsejer i området, Aage V. Jensens Fonde, er positiv overfor en nationalpark i Lille Vildmose. Uenigheden gælder det område i den østlige del af Lille Vildmose, der i dag er landbrugsjord. Her er der omkring 70 lodsejere, der kan blive påvirket og deres mening om projektet har derfor særlig stor betydning. Men mange af de lodsejere, der har præget debatten, har slet ikke jord i det område, der måske kan blive nationalpark, og det betyder i min optik, at deres mening hverken tæller mere eller mindre end andre borgere i de berørte kommuner, påpeger Niels Kristian Kirketerp. På baggrund af bl.a. rapporten fra de enkelte pilotprojekter, der har været foreslået som mulige nationalparker, skal politikerne på Christiansborg næste år tage stilling til, om der skal etableres nationalparker i Danmark. Hvis svaret er ja, skal der vedtages en rammelov, der præcis fastlægger hvordan man kan gøre det i praksis, og først derefter vil de første danske nationalprker kunne blive en realitet. Der vil derfor nemt kunne gå tre-fire år, inden der sker noget yderligere i spørgsmålet om en nationalpark i Lille Vildmose.