Lokalpolitik

Kirketerp klar til både regionen og en fjordkommune

Vil gerne videreføre sit arbejde specielt for miljøet i et nyt byråd

HOBRO:Endnu en nordjysk amtsrådspolitiker erklærer sig nu parat til at stille op både til det kommende regionsråd og til byrådet i den kommune, han bor i. Det er formand for amtsrådets udvalg for teknik og miljø, gårdejer Niels Kr. Kirketerp, Hobro, der tilbyder sin arbejdskraft begge steder. - Selv om regionsrådene fratages en stor del af de opgaver, der i dag er placeret i amtsrådets regi, vil der fortsat være et stykke arbejde, der skal udføres. Det vil jeg gerne være med til, siger Niels Kr. Kirketerp. Hans interesse for det lokalpolitiske bunder ikke mindst i, at miljøet overgår til kommunerne og dermed de kommende byråd. - Jeg har i amtet beskæftiget mig meget med miljø, og jeg ser en stor udfordring i at videreføre noget af dette arbejde i en ny kommune omkring Mariager Fjord, siger Niels Kr. Kirketerp.