EMNER

Kirketjener vil gøre en forskel med et smittende humør

Vinni Kragh fik stillingen som 2. kirketjener ved Thisted Kirke.Foto: Leif Damsgaard Jensen

Vinni Kragh fik stillingen som 2. kirketjener ved Thisted Kirke.Foto: Leif Damsgaard Jensen

Vinni Kragh, Tilsted, er ansat som 2. kirketjener ved Thisted kirke med start 1. april TILSTED: Der er tale om en ny stillingsbetegnelse, ikke om en ny stilling. Gennem en årrække har Else Østergaard været ansat som ”husmor” med primære forpligtelser over for Kirkecentret fra kælder til kvist. Når der har været brug for afløsning af kirketjener Henning Vestergaard Andersen, har man i visd udstrækning tyet til en vikarløsning. Reform Men i forbindelse med den struktur-reform, der har været i gang gennem flere år, har Thisted Menighedsråd valgt at ændre husmor-stillingen til en stilling som 2. kirketjener. På den måde håber menighedsrådet at kunne klare al betjening inden for egne række uden at skulle hidkalde vikarer. Diakon Med virkning fra 1. april er Vinni Kragh, Tilsted, ansat i stillingen som 2. kirketjener. Hun er indtil da ansat som social- og sundhedsassistent på ældrecentret Vestergården i Sundby Thy. Hun har imidlertid også en uddannelse som diakon med i bagagen, og den har hun gennem nogen tid ønsket at gøre mere brug af - nemlig gennem et kirkeligt virke. Vinni Kragh er født og opvokset i Thy, men har været væk fra egnen nogle år, da hun ønskede at få nogle forskelligartede kvalifikationer inden Diakonuddannelsen i Århus. Gode anbefalinger Forud for de nævnte uddannelser var Vinni ansat i forskellige jobs - dog alle inden for beslægtede fagområder. Efter 15 måneders arbejde på et plejehjem i England, hvorfra hun i øvrigt har en meget flot anbefaling, var hun ansat i De Gamles By i København nogle måneder og fortsatte et lille års tid på Skt. Lukasstiftelsen. Her arbejdede hun i centralkøkkenet, hvor hun hovedsageligt passede delikatesse- og smørrebrødsafdelingen - og har også herfra nogle rigtigt gode anbefalinger. Kirkeligt Dermed skulle de rent praktiske kvalifikationer så rigeligt være på plads. Noget tilsvarende kan siges om de kirkelige kvalifikationer, idet Vinni Kragh gennem de seneste 15 år har haft et stærkt engagement inden for især KFUM og KFUK - de sidste 10 år i Thisted. På baggrund af disse mange beslægtede erfaringer siger Vinni: - Jeg håber at kunne gøre en lille forskel - med smittende humør, en god portion jysk lune og lysten til at prøve noget nyt. Vinni er gift med Tommy, og parret har tre børn på 7, 5 og 3 år. Familien er bosiddelde i Tilsted, hvor de har hus og have. @Byli.9.special.bund:Af Leif Damsgaard Jensen dims@nordjyske.dk