Lokalpolitik

KL arbejder på at slippe for straf

Kommunerne kæmper imod straf for budgetoverskridelser

ÅRHUS :Kommunernes Landsforening (KL) er bandsat på helt at få slettet en bogført budgetoverskridelse på sidste års regnskab for kommunerne, som de i princippet risikerer en økonomisk straf for fra regeringens side. En straf, der vil udløse upopulære servicenedskæringer for borgerne. Foreløbig er kommunerne opført i finansminister Thor Pedersens (V) sorte bog med en samlet budgetoverskridelse på 1,25 milliarder kroner. KL mener allerede nu at have dokumentation for, at halvdelen skyldes særlige udgifter i forbindelse kommunalreformen fra nytår, som kommunerne ifølge en aftale med regeringen ikke skal stilles til regnskab for. Men kommunerne arbejder stadig på at kunne godtgøre over for regeringen, at mange flere af de 1,25 milliarder kroner kan henføres til kommunalreformen, oplyser KL-formanden, Rudersdal-borgmester Erik Fabrin. - Jeg føler mig stærkt overbevist om, at når vi er færdige med vores analyser, så vil det vise sig, at den reelle budgetoverskridelse er meget lille, hvis den overhovedet er der, siger KL-formanden til Ritzau. Regeringen og Dansk Folkeparti har vedtaget en lov - “Thors hammer”, populært kaldet - om, at kommunerne straffes med klip i bloktilskuddene, hvis de overskrider de årlige budgetaftaler med regeringen. Fidusen for regeringen er, at kommunerne af skræk disciplineres til at holde igen på udgifterne, så det igen bliver lettere for regeringen at styre hele samfundsøkonomien. Hvis hammeren falder efter lovens bogstav, står en kommune som Næstved til at skulle spare 85 millioner kroner i 2008. Erik Fabrin siger, at KL ikke har fået nogen tilkendegivelser fra finansministeren om at slippe for hammeren i de budgetforhandlinger for næste år, som begyndte onsdag. Men Erik Fabrin siger: - Jo mindre beløbet er, jo mere meningsløst bliver det at straffe kommunerne, som af den ene eller anden gode grund har overskredet deres budget. Budgetforhandlingerne for 2008 står til at slutte næste weekend. /ritzau/