Lokalpolitik

KL frygter økonomisk uføre ved reform

KØBENHAVN:Kommunerne vil blive pålagt ekstra økonomiske byrder som følge af kommunalreformen. Og staten får for kort snor i kommunernes arbejde. Sådan vurderer KL regeringens 46 lovforslag til, hvordan aftalen med Dansk Folkeparti, skal udmøntes. Ligesom oppositionen har gjort, så kritiserer Kommunernes Landsforening i sine høringssvar til kommunalreformen regeringen for ikke at have overblik over de økonomiske følgevirkninger for kommunerne, når opgaverne omfordeles mellem kommunerne, staten og det regionale plan. Regeringen har lagt op til en gang i januar at afslutte de økonomiske forhandlinger med kommunerne om, hvad de skal have af ekstra penge for at varetage de nye opgaver, som reformen pålægger dem. Det vil regeringen have nået før den planlagte lovvedtagelse af kommunalreformen inden Folketingets sommerferie. Men det er kommunerne ikke indstillet på. - I KL's bestyrelse overrasker det os, at regeringen - med den ambition in mente - ikke har lagt sig hårdere i selen for at fremskaffe den fornødne dokumentation for forhandlingerne, udtaler KL-formand og borgmester i Gedved, Ejgil W. Rasmussen (V). Kommunerne har en hævdvundet aftale med staten om den såkaldte udvidede totalbalance (DUT), der indebærer, at kommunerne altid skal kompenseres fuldt ud med en pose penge, når Folketinget pålægger den nye opgaver. KL frygter, at det ikke bliver tilfældet fuldt ud med kommunalreformen. Og får kommunerne ekstra økonomiske byrder, så får de færre penge til at servicere borgerne. Sådan som regeringen har lagt DUT-forhandlingerne op, så står kommunerne til at få en ekstra regning for blandt andet pension til de tjenestemænd, kommunerne overtager fra amterne, samt for gældsposter fra de institutioner, de overtager i forbindelse med omfordelingen af opgaverne. KL giver heller ikke meget for regeringens løfte om "synergi- og stordriftsfordele" som kompensation for store engangsudgifter ved reformen. Det har regeringen hidtil ikke kunnet beskrive eller dokumentere nærmere, skriver KL til indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen. Overordnet set - siger KL - peger regeringens lovforslag til den konkrete udmøntning af reformen i den rigtige retning, nemlig mod en mere decentral og borgernær offentlig sektor. Men regeringen går efter KL's smag på flere områder efter at holde for kort snor i kommunerne. Der er for meget statslig detailstyring i stedet for overordnet mål og rammestyring fra staten side, anfører KL. /ritzau/