EMNER

KL og amter kritiserer anbringelse

KL kalder anbringelse af unge pige i Farsø for "højst tvivlsom"

FARSØ: En meget speciel anbringelse i Farsø bliver nu kritiseret af Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening, KL. Den usædvanlige anbringelse af en pige under 18 år foregår på Himmerlands Rådgivningscenter, hvor otte medarbejdere i Himmerlands Rådgivningscenter, HRC, tager sig af pigen. HRC arbejder tæt sammen med det landskendte opholdssted Solhaven. Men HRC er ikke godkendt til døgnbehandling af unge under 18. Godkendelsen indebærer blandt andet, at personale, pædagogik og takst er godkendt. I det konkrete tilfælde har HRC og Storstrøms Amt aftalt, at HRC er en slags entreprenør for amtet, og at anbringelsen på papiret fortsat finder sted på ungdomscenteret i Storstrøms Amt. Men den går ikke. - Selve anbringelsesstedet skal være godkendt, for at man kan døgnanbringe børn og unge der, siger konsulent Lotte Pihl Andersen fra Amtsrådsforeningen. Hun henviser til, at en del af godkendelsen handler om de fysiske rammer, og at det forhold alene rejser spørgsmål ved en anbringelse, som flyttes til en ikke godkendt entreprenør et andet sted i landet. Konsulent Henrik Skovdal fra Kommunernes Landsforening kalder det for "en højst tvivlsom konstruktion", når det Solhavenrelaterede HRC gøres til entreprenør uden at have godkendte pladser til formålet. - Hvis Solhaven ikke har mere plads, så skal de heller ikke have flere indskrevne. I den situation kan de ikke bare gå ud og finde en entreprenør, siger han. Han understreger, at han ikke har grundlag for at konstatere, om den faglige kvalitet af et døgntilbud på HRC er for dårlig. Men ifølge KL-konsulenten er problemet, at han heller ikke kan vurdere, om tilbuddet er godt nok, når der ikke ligger en godkendelse. I amtets godkendelse af taksten på det enkelte opholdssted ligger en garanti for, at den anbringende myndighed får, hvad den betaler for. Men når man anbringer på et ikke godkendt sted, er der heller ingen garanti for, at prisen for anbringelsen er rimelig. I den aktuelle sag er der tale om en anbringelse, som i de første måneder koster en kvart million kroner om måneden. - Man spørger sig selv, hvorfor man så ikke bare får pladserne i HRC godkendt. Hvis de ikke kan opnå den godkendelse, så skal barnet jo ikke derud. Og her er det kommunen, der har noget i klemme. Kommunen har ansvaret for anbringelsen, siger Henrik Skovdal. Solhavens leder Søren Virenfeldt, der også er medindehaver af HRC, konstaterer, at projektet er skruet sammen for at hjælpe et ungt menneske, som alle andre har opgivet. Og hvis projekt og regler ikke passer sammen, er det reglerne, der er noget galt med. - Skal man bare smide pigen på gaden, fordi reglerne ikke passer til hende?, siger han.