EMNER

KL: Vi mangler klare aftaler

KØBENHAVN:Landet over presser udsatte børn kommunens økonomi i en sådan grad, at man overvejer billigere anbringelser i plejefamilier. Men det kan være i strid med serviceloven. Derfor anbefaler formand i Kommunernes Landsforening, Erik Fabrin (V), at man venter med nye strategier, indtil økonomiforhandlingerne med regeringen er overstået. - Det er helt centralt, at vi i de kommende forhandlinger får afstemt forventningerne med de midler, vi har til rådighed, siger formanden. Han opstiller to løsningsforslag, som han vil gå videre med: Enten skal området være "ikke styrbart", så kommunerne ikke bliver straffet økonomisk for at overskride budgettet. Hvis området fortsat skal være "styrbart", må man lave klare og faste aftaler for, hvilket serviceniveau, de faktiske midler skal levere. For lige nu sidder kommunerne i store dilemmaer, understreger Erik Fabrin. - Hvis vi ikke får tilkendt flere penge, må midler til veje, skolebygninger, ældre eller biblioteker holde for. Derfor er det vigtigt, at vi i fællesskab forpligtiger os til, hvad der skal ske på området. Det forventer jeg, regeringen bakker op om, uddyber formanden. Nye tal viser, at anbringelsesområdet samlet set kostede kommunerne 800 millioner kroner mere end budgetteret sidste år. /ritzau/