Naturvidenskab

Klædt på til kemiske våben

KØBENHAVN: Hvis Saddam Hussein vælger at bruge kemiske våben, så bliver det hans egne soldater og det irakiske folk, som kommer til at betale prisen. For selvom kemiske kampstoffer er designet til at udrydde eller gøre fjenden ukampdygtig, så er de amerikanske og engelske tropper i bogstaveligste forstand klædt på til mødet. - Hvis de kemiske våben kommer i form af væske smidt ned fra himlen, så vil en såkaldt ABC-dragt med aktivt kul optage stoffet og neutralisere det i en kortere eller længere periode alt efter design. Sådanne dragter har Saddams styrker ikke. - Og kommer de kemiske våben i form af gas, så beskytter en maske med forskellige filtre alt efter type soldaternes lunger og organer, siger major Peter Knøster, der er sektionschef på hærens Ingeniør og ABC-skole (atomar, biologisk eller kemisk krigsførelse). Majoren forklarer, hvordan der også er placeret følere ligesom røgalarmer ude, som står og sniffer, og er sat til at spore eventuelle kemiske udslip og angreb. De placeres rundt om soldaterne eller på deres køretøjer og giver en hyletone fra sig ved kemiske angreb. Oveni er de fleste soldater placeret under et dække, så de ikke bliver overrasket fra luften, og kan nå at iføre sig deres abc-dragter. - Udover de rent fysiske forsvarsmetoder er der så også nogle tabletter, som øger kroppens modstandskraft mod eksempelvis nervegas. Tabletterne kan også forsinke de kemiske våbens virkning, så man kan nå at få maske på og komme ud af området, fortæller Peter Knøster. Man kan vaccinere mod flere af de biologiske våben såsom kopper og miltbrand, men den går ikke med kemiske våben. De er designet til at dræbe. Da kemiske våben har en begrænset rækkevidde, så spreder tropperne sig over store områder, så det er svært at ramme mange ad gangen. Oveni er ørkenvinde og varme heller ikke et klima, som optimerer effekten af kemiske våben. Mange typer fordamper ifølge majoren let i temperaturer på over 20 grader. Herudover bruger de amerikanske og engelske styrker selvfølgelig også deres efterretningstjenester til at holde øje med om irakerne er i gang med at klargøre kemiske våben, så soldaterne er forberedte. - Og vi er gode til at beregne, hvor stort et område, som påvirkes, alt efter om de kemiske våben smides ud fra fly eller kommer fra en antændt tønde eller granat, forsikrer Peter Knøster. Et eksempel på hvor galt det kan gå var, da russiske sikkerhedsstyrker stormede de tjetjenske gidseltagere i et teater i Moskva i oktober 2002. 120 gidsler blev dræbt af det stof, som ellers skulle have været ikke-dødelige kemiske gasser. Senere er det kommet frem, at stoffet som blev brugt, var en slags bedøvelsesgas. - Når man sprøjter sådan noget gas ind i store mængder uden at have styr på det, så vil dem, som sidder tættest på få mere og dem langt væk få mindre, og det er det som afgør om man lever eller dør. Der er jo en grund til, at man under en operation i fuld narkose bliver hjulpet med at trække vejret. Når der ikke er en narkoselæge til stede, som er istand til at dosere bedøvelsen, så vil nogle mennesker altså dø, siger majoren. kilde: Scandinavian Health News