Forsikringsvirksomhed

Klækkeligt plus på forsikringer

Overskud på 11,5 mio. kr. er det bedste halvårsresultat i Himmerland Forsikrings historie

AARS:Første halvdel af 2003 landede lige præcis, der hvor Forsikringsselskabet Himmerland håbede. Med et solidt overskud og en fornuftig udvikling i antallet af skader. - Vi har haft færre skader end i samme periode sidste år, oplyser direktøren for det himmerlandske forsikringsselskab, Ole Færch. Der er dog et lille men: - Vi har desværre oplevet en uheldig udvikling i skadeantallet for tyveriskader, konstaterer han. Det ændrer dog ikke på, at udbetalingen af erstatninger kun er steget marginalt. Før skat blev resultatet et overskud på 16,5 millioner kroner. Efter skatten er betalt, er der 11,5 millioner kroner tilbage. - Det er det bedste resultat i selskabets historie, bemærker Ole Færch, der kalder halvårsregnskabet meget tilfredsstillende. Der er flere forklaringer på fremgangen. Blandt andet en stigning i præmieindtægterne. De er i forhold til samme periode sidste år steget med 9,3 mio. kr. fra 33,6 mio. kr. til 42,9 mio. kr. - Vi har haft en større tilgang af nye kunder, ligesom en tidligere gennemført præmievarsling på ulykkesforsikringer på grund af dårlige resultater nu viser sin effekt. Hertil kommer den varsling på forskellige ansvarsforsikringer, som selskabet i lighed med øvrige forsikringsselskaber foretog i 2002, samt at selskabet på dele af sit genforsikringsprogram har taget en lidt højere selvrisiko, forklarer han. En anden medvirkende årsag til det pæne resultat er, at selskabet opnåede et resultat af sin investeringsvirksomhed på 11,7 mio. kr. Sidste år var tallet blot 3,9 millioner kroner. Ole Færch vurderer, at det er en kombination af sund fornuft, kundepleje og et vågent øje med omkostningerne, der i høj grad er medvirkende til, at det går godt i Himmerland. - Det er lykkedes os at få drejet udviklingen, så vi har fået rettet op på det tidligere underskud i det forsikringsmæssige regnskab. Med udgangen af halvåret nåede HIMMERLAND Forsikring en gennemsnitlig egenkapital på 269,4 mio. kr. Det er yderst velkonsolideret og svarer til 17 gange lovens krav til basiskapitalen.