Lokalpolitik

Klage afvist i byrådet

Klage måske op i bestyrelsen

SKAGEN:Skagen Byråd, som er øverste myndighed for Skagen Kommunale Selvstyrehavn, besluttede mandag aften at afvise en klage over, at havnen udlejer kølede lagerlokaler til fiskeindustrier. Det var firmaet Claus Sørensen A/S, som blandt andet ejer isværket og en række køle- og fryselagre på havnen, der havde klaget over udlejdningen. Firmaet mener, at det strider mod Lov om Havne som blandt andet fastlægger, at havnene ikke må drive terminal- og operatørvirksomhed. Firmaet finder det desuden etisk forkert og umoralsk, at havnen ved at udleje kølede lagerlokaler konkurrerer med en af dens egne kunder. Det er lagerlokaler i den gamle fiskeauktionshal, havnen udlejer, og det har den gjort i adskillige år. Havnen har i et svar på klagen fremført, at havnen efter havneloven må stille kraner, pakhuse og lignende til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere med flere. Loven siger ikke noget om temperaturen i pakhusene, hvorfor havnen ikke mener, at den gør noget forkert ved t leje lokaler i den såkaldte nul-hal ud. Det mener et enigt byråd heller ikke, men borgmester Hans Rex (V), som også er formand for havnens bestyrelse, nævnte på byrådsmødet dog, at der ikke er noget i vejen for, at man i havnens bestyrelse tager en drøftelse af klagen, selv om den er afvist af byrådet. - Det er i alles interesse, at der er et godt samarbejde på havnen, sagde han.