Børnepasning

Klage kan flytte børnehave

Kommune overvejer at flytte planlagt børnehave fra Storvorde til Klarup efter en enkelt indsigelse

STORVORDE:En indsigelse til Naturklagenævnet fra en borger over øget trafik på grund af en kommende børnehave i Storvorde, får nu kommunen til at overveje at flytte børnehaven til Klarup i stedet for. Indtil videre er byggeriet af børnehaven til 60 børn på Toftehøjvej 41, der skulle have stået færdig til foråret, sat i bero. - Det betyder rent faktisk, at vi ikke kan komme i gang i år i Storvorde, så nu kigger vi os om efter nogle nye muligheder. Måske bliver institutionen flyttet til Klarup, siger familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen (S). Da klagen til Naturklagenævnet har opsættende virkning kan arbejdet med børnehaven, der skulle have været færdig til foråret, ikke køre videre. En afgørelse af klagen i Naturklagenævnet ventes nemlig at tage 6-8 måneder, og hvis afgørelsen går på, at der skal udarbejdes en lokalplan, så kan der gå endnu 6-7 måneder. - Med det pres, der er derude, så bliver vi simpelthen nødt til at kigge efter nogle nye muligheder. Ifølge rådmanden har man ikke andre ledige byggefelter i Storvorde, og da børnetallet samtidig stiger kraftigt i Klarup, så kigger man den vej, da man her kan komme hurtigere i gang med et byggeri. - Vi er ved at finde grunde nu, så det er vi i fuld gang med at afklare, for vi har børn, der skal passes i Klarup og Storvorde. Vi har jo et pres derude. Grydeklart projekt Projektet var ellers grydeklart. - Det bliver faktisk dyrt, nu den er blevet påklaget. Vi havde bestilt teknikere, og den var liciteret og sådan noget. Det der så sker, er at vi beholder midlertidige lokaler og stiller pavilloner op, men det koster, siger rådmanden. Kommunen har også den mulighed at benytte udflytningsbørnehaven i Dokkedal til at tage noget af pasningspresset. Nu vil kommunen forsøge at finde en anden velegnet grund på samme størrelse til børnehaven. - Vi har aftalt med teknikerne, at hvis vi får en god og velegnet grund i Klarup, så bruger vi de samme principper, men selvfølgelig er der spildt penge, det er der ikke tvivl om. Begrænset tab Børne- og familiechef i Aalborg Kommune, Hans Chr. Mariegaard peger på, at kommunens tab bliver begrænset, hvis man kan genbruge projektet. - Selvom vi har haft licitation, så har vi ikke accepteret resultatet over for håndværkerne, så vi har ikke givet nogle bindende tilsagn udover arkitekten. Forvaltningen er nu gået i gang med de videre undersøgelser. - Vi er nødt til at komme med nogle bud på, hvordan ser det ud i Storvorde, skal forældrene køre til Klarup? Så vi går og kigger på, hvornår vi har en ny befolkningsprognose, der viser, hvad udviklingen er derude nu, siger Hans Chr. Mariegaard. Forligspartierne bag budgettet skal godkende en eventuel flytning, for pengene er sat af til en børnehave i Storvorde og ikke i Klarup. - Det skal byrådet i princippet bevilge om, og det er vi ved at line op til, og jeg ved ikke præcist, hvornår det kommer.