Klage over afslag om støtte

LØKKEN-VRÅ:Frivillighedsrådet i Løkken-Vrå Kommune har ikke bevilget støtte-kroner til Landsforeningen for Bedre Hørelse, Hjørring Kredsen, og det har nu fået næstformand i foreningen Keld Hansen til at klage. Han har bedt socialudvalget tage ansøgningen op til fornyet overvejelse. - Klagen går på, at man ikke vil give penge til det pågældende område. Men som det er i dag, udvælger kommunen en række indsatsområder. Vi har valgt nogle områder ud, og vi har blandt andet også sagt, at vi kun giver støtter til projekter, der foregår i kommunen. Til landsforeninger giver vi intet, understreger formand for socialudvalget Henning Jensen (S). Foreningen havde søgt om 7000 kroner i støtte, og i klagen vedlægger næstformanden eksempel på, at foreningen får støttekroner fra Hirtshals Kommune. - Hvad Hirtshals Kommune giver penge til, vedrører ikke os, fastslår Henning Jensen. - Kommer der projekter, som man ønsker at støtte, kan vi tage det op. Men det er suverænt kommunalbestyrelsen, der afgør, hvilke områder man vil støtte. Vi har lagt kompetencen over i frivillighedsrådet, og det styrer de. Det er Frivillighedsrådet, der tildeler ydelser ud fra de kriterier, som socialudvalget har fastlagt. Vi har intet forkert gjort, siger Henning Jensen. En opgørelse viser, at der i 2000 var afsat 33.000 kroner til paragraf 115-formål, og heraf er der brugt 17.000 kroner. Året efter var beløbet 35.000 kroner, og der blev her brugt 22.000 kroner. Også i år er der afsat 35.000 kroner, og hidtil er der bevilget 3000 kroner i støtte til Arbejdsgruppen ved Stokrosen. Flygtningevenskabsforeningen har desuden søgt om 18.000 kroner i støtte, og de år, hvor pengene ikke er brugt, tager socialudvalget stilling til, om restbeløbet bliver overført til det efterfølgende år. Keld Hansen hævder i sin klage, at Løkken-Vrå Kommune får 170.000 kroner om året til det frivillige sociale område. I klagen fremfører han, at kommunen kun har afsat 35.000 kroner til formålet. - Hvad sker der med de resterende 135.000 kroner, spørger Keld Hansen. Elin Schierup, der er formand for Frivllighedsrådet, oplyser i sit svar, at kommunen ikke modtager et specielt tilskud til frivillige sociale organisationer. "Beløbet er integreret i bloktilskuddet, som ikke er øremærket. Beløbet svarer til cirka 129.000 kroner for vores kommune.", oplyser Elin Scheirup. I en afgørelse fra Tilsynsrådet for Århus Amt fremgår det, at kommunerne ikke er forpligtiget til at afsætte samme beløb til at fremme det frivillige sociale arbejde, som det beløb, kommunen har modtaget i bloktilskud til formålet. Elin Scheirup oplyser desuden klageren om, at der annonceres om næste ansøgningsrunde i november.