Sæby

Klage over aktivering genoptages

SÆBY:Landsorganisationen af Arbejdsledige klagede for et par år siden over Sæby Kommunes misbrug af kontanthjælpsmodtagere til produktion og salg af produkter, som burde være udført af helt almindelige ansatte. Arbejdsmarkedsrådet nægtede i sin tid at behandle sagen, men efter en tur i tilsynsrådet og arbejdsmarkedsstyrelsen bliver sagen nu genoptaget. - Så at sige samtlige kontanthjælpmodtagere i Sæby Kommune sættes til at arbejde i projektet, som sælger en række produkter af forskellig art. Der udbetales imidlertid ikke løn for arbejdet, og det gør det jo ganske enkelt umuligt for private virksomheder at konkurrere på markedet, siger Susanne Flydtkjær fra landsorganisationen. Hun oplyser, at Sæby Kommune har dokumentationspligt i forhold til at sikre, at der ikke sker konkurrenceforvridning. Arbejdsmarkedsrådet har nu fået sagen tilbage, og rådet vil komme med en afgørelse på et senere tidspunkt.