Lokalpolitik

Klage over byråds-nej

Fire ejendomme ved Dvergetved klager til ministeriet over kommunegrænsen i Hjørring.

Beboere står sammen og klager til Velfærdsministeriet over Hjørring Byråds afgørelse. Her Bjarne og Susanne Sønderlev. Foto: Kurt Bering

Beboere står sammen og klager til Velfærdsministeriet over Hjørring Byråds afgørelse. Her Bjarne og Susanne Sønderlev. Foto: Kurt Bering

De fire ejendomme, som fik nej til at skifte til Frederikshavn Kommune, klager nu til Velfærdsministeriet over Hjørring Byråds afslag på deres ansøgning. De fire ejendomme ligger klods op ad den østlige kommunegrænse og beboerne mener, at de naturligt hører hjemme i Frederikshavn Kommune og vil derfor have kommunegrænsen flyttet ganske få meter. De mener, at der er begået procedurefejl i behandlingen af deres oprindelige ansøgning fra 2006 om at blive overflyttet til Frederikshavn Kommune. De sendte ansøgningen i god tid. Den landede nemlig i daværende Sindal Kommune i august 2006. Altså før kommunesammenlægningen, der førte til Hjørring storkommune. - Siden fik vi besked på, at vente og vente, men sagen blev aldrig journaliseret og derfor blev den ikke behandlet, siger Susanne Sønderlev, fra Nygaards Mølle. Nygaards Mølle er en af de fire ejendomme, som ønsker at flytte kommune. Tidligere borgmester i Sindal Kommune, Søren Risager har oplyst, at ministeriet ikke har behandlet sagen. At det er en svipser. Susanne Sønderlev mener ikke, at Hjørring Kommunes argument med, at det nu vil koste penge for Hjørring Kommune, hvis kommunegrænsen skal flyttes, er helt rimeligt. - Hvis kommunen havde behandlet sagen, da vi søgte, ville det have været muligt at flyttet kommunegrænsen uden økonomiske konsekvenser for Hjørring Kommune. Så ville ændringen have været en del af kommunalreformen og i øvrigt efter gælden regler for ændringer, siger Susanne Sønderlev. Hun kan derfor ikke se, hvorfor beboerne på de fire ejendomme skal lide under, at flytningen nu vil påføre kommunen udgifter. Det mener hun, at man kunne have undgået ved rettidig omhu. - Det er muligt at ændre kommunegrænsen, hvis området der flyttes er under 100 hektar og tæller færre en 50 personer, siger Susanne Sønderlev. Det er tilfældet ved Dvergetved.