Byggeri

Klage over Danserhøj-udstykning er afvist

Naturklagenævnet har afvist en klage over udstykningen af boligområdet Danserhøj i Ø. Brønderslev. Byrådet traf 14. august beslutning om at udstykke området, men der kom en indsigelse fra en borger. Dog krævede borgeren ikke, at klagen havde opsættende virkning. Byggemodningen er i gang, og 30. oktober udbydes grundene til salg.