Klage over klagenævn i sag om golf

Formand for golfbaneselskabet træt af urigtig påstand om, at der skal spilles golf på de fredede arealer

Golf 9. september 2004 06:00

HOBRO/ARDEN: Sagen omkring en golfbane på nordsiden af Mariager Fjord er til stor fortrydelse for konsortiet bag ved at sætte rekord i antallet af klagesager. - Projektet er en gave til dem, der holder af natur, og jeg er ærlig talt hamrende træt af at blive udsat for mistænkeliggørelse og skudt i skoene, at en golfbane vil være ødelæggende for landskabet, siger formanden for Hobro Arden Fjordbanegolf A/S, direktør Ebbe Nyvang, Hobro. Senest har bl.a. Bedre Bymiljø i Hobro klaget over den dispensation, fredningsnævnet har givet. I læserbreve har foreningen samtidig antydet, at der skal spilles golf på en del af de fredede arealer. - Men det er jo ikke sandt. Der skal kun spilles golf på arealer, hvor der i dag pløjes, harves, dyrkes majs, korn og spredes gylle. Der skal ikke spilles golf eksempelvis på de fredede arealer ned mod fjorden fastslår Ebbe Nyvang. - Og publikum - både golfspillere og alle mulige andre - vil være velkommen til at benytte de kommende græsarealer. De får altså meget mere natur at færdes på. I dag må man jo ikke gå tværs gennem bondemandens kornmark, tilføjer Ebbe Nyvang. Klage til miljøminister Klagen fra Bedre Bymiljø ligger i dag i Naturklagenævnet, og sagsbehandler Anne Grethe Sveinsson bekræfter, at golfbaneprojektet i sandhed er blevet de mange klagers sag. - Der er faktisk også blevet klaget over Naturklagenævnet, bekræfter Anne Grethe Sveinsson. Denne klage er signeret borgmester Hans Chr. Maarup og udvalgsformand Elav Pinstrup, Arden, og den er adresseret direkte til miljøministeren. De to politikere klager over den lange sagsbehandlingstid i Naturklagenævnet. Klagen er specifikt rettet mod den tid, det foreløbig har taget at sagsbehandle klagesagen over tilladelsen til en øvebane i tilknytning til den kommende golfbane. 25. september er det et år siden, sagen havnede i Naturklagenævnet. - Det er problematisk og uacceptabelt, at Naturklagenævnet på denne måde kommer til at virke som en "syltekrukke". Reelt set er med til at stoppe udviklingen i samfundet, skriver Maarup og Pinstrup. - Det er korrekt. Vi er ikke så mange, som vi har været. og derfor har vi desværre en frygtelig lang sagsbehandlingstid, medgiver Anne Grethe Sveinsson. Flere klagesager venter Hvad angår øvebanen, er der dog håb forude. Sagen er efterhånden nået så langt, at Anne Grethe Sveinsson inden for en uges tid venter en afgørelse. - Men ud over den sag, har vi jo to-tre andre sager om golfbanen til afgørelse, konstaterer sagsbehandleren i Naturklagenævnet. Det gælder for det første regionplantillægget og lokalplanerne for området. Planernes godkendelse er indbragt for klagenævnet af en kreds af lodsejere. -Naturklagenævnet skal i den sag kun tage stilling til det rent jurdiske - altså om lovgivningen er overholdt i forbindelse med den politiske proces. - I den sag blander vi os ikke i, om det er betimeligt eller ej at anlægges en golfbane i området. Det overlader vi trygt til det kommunale selvstyre, forklarer Anne Grethe Sveinsson. Den anden sag vedrører den dispensation, Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har givet. Ud over Bedre Bymiljø har både Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening indbragt sagen for Naturklagenævnet. Naturfredningsforeningen har til stor fortrydelse for konsortiet bag golfbanen i første omgang blot varslet en klage. Den er ikke blevet formuleret, selv om fristen er udløbet. Det har golfbaneselskabets advokat klaget over, men fremgangsmåden er i følge Anne Grethe Sveinsson helt legitim. - Vi er blevet adviseret om klagen, og hvis vi har den inden for en måneds tid, er det ok. Vi kan dårligt forlange andet, når vi ikke selv er hurtigere til at få tingene afgjort, siger hun. Ud over de nævnte sager mener Anne Grethe Sveinsson at vide, at yderligere en klagesag er på vej. Den vedrører en dispensation fra Fortidsmindeskyttelsen. Sagsbehandleren tør ikke give et bud på, hvornår klagesagerne afgøres. - Det er jo et projekt, der har stået megen blæst om, og når også ministeren er blevet inddraget kan et jo være, at hele Natrurklagenævnet vælger at besigtige de udsete arealer. Om det så kan indpasses i efterårets rejseprogram, ved jeg ikke. Ellers bliver det formentlig i løbet af foråret, siger Anne Grethe Sveinsson.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...