Klage over rør afvist

Trykudligningsrør får lov at blive ved Mårup Kirke i yderligere tre år

LØNSTRUP:Uenigheden om opfinderen Poul Jakobsens såkaldte trykudligningsrør ved Mårup Kirke blev foreløbig bilagt i en afgørelse fra Naturklagenævnet for et par dage siden. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Hjørring havde indklaget en afgørelse, hvor Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt havde givet tilladelse til, at rørene kunne blive stående på en strækning på cirka en kilometer ud for klinten ved Mårup Kirke. Men Naturklagenævnet var enigt med Fredningsnævnet - trykudligningsrørene kan få lov at blive stående frem til 2007. Den afgørelse ærgrer man sig over i Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité. - Det er en uheldig afgørelse for naturen, konstaterer næstformand Jens Pedersen og forklarer baggrunden for, at man har indklaget sagen. - Vi mener, at det strider mod fredningsbestemmelserne, at rørene får lov at blive. Det er ikke godtgjort, hvordan rørene påvirker naturen, siger han. Samtidig er det også foreningens holdning, at naturen i det område skal have lov at bevare sin dynamik. - Vi synes, det er vigtigt at bevare noget uberørt kyst. Vi skal passe på vores kyster og lade være med at ødelægge den dynamik, der er. Det er en meget speciel og dramatisk kyststrækning, mener han. Samtidig påpeger Jens Pedersen også, at man graver sin egen grav ved at tæmme naturen. - Turisterne kommer også, fordi de gerne vil opleve noget vild natur, siger han. Kirkens venner glade Hos Mårups Kirkes Venner, der tæller omkring tusind medlemmer, er formand Tove Marquardsen til gengæld rigtig glad for afgørelsen. Hun forstår ikke argumentet med, at naturen skal have lov at være uberørt. - Man kæmper mod naturen alle steder, man fælder trær, og man prøver at bremse sandflugt. Der er 12 kilometer klint fra Lønstrup til Nr. Lyngby, så jeg kan ikke forstå, at de har noget imod, at vi har rørene til at stå på så lille en strækning, siger Tove Marquardsen. Hun fremhæver endvidere, at DN's lokalkomité tidligere har sagt, at de ikke tror på, at rørene virker. - Og så kan de vel ikke have noget imod dem?, argumenterer hun. Tove Marquardsen er meget glad for afgørelsen, og den står ikke til a t ændre. Afgørelsen er endelig, og derfor får trykudligningsrørene nu lov at stå frem til 2007. Det er en forlængelse af den første dispensation til at sætte rørene ned, som blev givet i 2000. Om rørene virker er der stadig uenighed og uvished om.