Lokalpolitik

Klage over tilladelse til tæppehandel på Randersvej

Amtet klager over Hobro Kommunes ja til tæppe- og farvehandel

HOBRO:Indehaveren af Høgenhavs Tæpper og Farver på Randersvej 89 i Hobro, Morten Høgenhav, lever i uvished om sin forretnings fremtid. Nordjyllands Amt mener nemlig ikke, at der må være tæppe- og farvehandel på matriklen, der ligger i landzone. Amtet har klaget til Naturklagenævnet, og sagen er endnu ikke afgjort. - Det er en virksomhed, jeg har banket op med 23 mand. Nu må amtet altså snart til at behandle mig ordentligt, siger Morten Høgenhav, der modsat føler, han har fået en god behandling af Hobro Kommune. Kommunen har for nylig givet Morten Høgenhav lov til at opføre en 214 kvm stor tilbygning til sin tæppeforretning. Tilbygningen skal rumme lager og velfærdsrum. Det har amtets udvalg for teknik og miljø imidlertid modsat sig. Det principielle i sagen er efter Nordjyllands Amts opfattelse, at amtet ikke kan give en landzonetilladelse til en tilbygning, når der i forvejen verserer en klage over selve tilladelsen til butikken. - "På den aktuelle ejendom har amtet en verserende klage for indretning af butik, som lageret og velfærdsrummet skal opføres til. Så fremt Naturklagenævnet omgør kommunens tilladelse til et afslag, vil der ikke være nogen lovlig butik at opføre lager og velfærdsrum til", konkluderer amtets forvaltning. "Går i små sko" Formand for teknisk udvalg i Hobro Kommune Preben Christensen (S) mener, at amtet går i alt for små sko i sagen om tæppe- og farvehandlen på Randersvej. - Ejendommen var meget faldefærdig, da Morten i sin tid købte den af kommunen. Han har fået skabt nogle rigtig gode rammer og shinet det hele op. Det har kommunen så imødekommet ved at give tilladelserne, siger Preben Christensen. Da Morten Høgenhav i marts 2003 flyttede sin butik fra Adelgade til Randersvej havde Hobro Kommune endnu ikke givet en landzonetilladelse - det gjorde kommunen først efterfølgende. Morten Høgenhav forklarer, at han havde forhørt sig på kommunen, inden han flyttede butikken fra gågaden til Randersvej. Her fik han det klare indtryk, at kommunen ville give ham tilladelse - hvilket den altså også gjorde i august samme år. På spørgsmålet, om teknisk udvalget lod sig påvirke af, at Morten Høgenhav allerede havde flyttet sin butik, svarer Preben Christensen, at "det har vi nok ikke". "Bagatelagtig" Udvalgsformand Preben Christensen påpeger, at Hobro Kommune har ret til at give landzonetilladelse til at indrette butik i en nedlagt landbrugsejendom, når butikken ikke er større end 250 kvadratmeter. Høgenhav Tæpper er på 277 kvadratmeter. - Overskridelsen på de 27 kvadratmeter mener jeg må være inden for bagatelgrænsen, men det er amtet altså ikke enig med os i. Det amtet åbenbart også lægger vægt på er, at Randersvej er en amtsvej, og at der skal være sikkerhed for, at amtsvejen kan håndtere sådan en butik, siger Preben Christensen. Kommunal fejl Sagen skæmmes i øvrigt af en kedelig fejl, som Hobro Kommune har begået. Af uransagelige årsager blev amtets klage over Hobro Kommunes landzonetilladelse fra august 2003 nemlig ikke ekspederet videre til Naturklagenævnet, som den skulle. Det skete først over et år efter, i december 2004, da fejlen blev opdaget. - Jeg beklager, at klagen ikke blev sendt videre til Naturklagenævnet. Det er ikke noget, vi har gjort bevidst, men simpelthen en administrativ fejl, forsikrer Preben Christensen. Udvalgsformanden skal have et møde med Morten Høgenhav i morgen onsdag for at få afklaret, hvordan kommunen kan hjælpe den hobroensiske tæppehandler ud af den knibe, han er havnet i.