EMNER

Klage over tilsyn og mangel på samme

Klage over kommunens tilsyn og mangel på samme ved udskiftning af rørledning på den kommunale vej Tårsvej mellem Lendum og Tårs.

Sagen drejer sig om, at kommunen har udskiftet en rørledning, hvorved der efterfølgende er blevet etableret et ufrivilligt (personlig formodning) vejbump midt på åben landevej uden for byzone, hvilket er til stor gene for den daglige trafik på vejen og i strid med gældende norm for opgravning og retablering i befæstede arealer. Der kan henvises til normen for etablering af ledninger i jord DS 475 kapitel 3 stk. 3.1.2. Inden arbejdet påbegyndes udføres vejsyn 4 stk. 4.1. Målet med retablering er, at den nye og den gamle befæstelse skal fungere som en enhed. Kvalitetskravet til retablering efter et ledningsarbejde er derfor, at ledningsgraven hverken skal have ringere eller bedre funktionsegenskaber end den gamle befæstelse. For at retablering af ledningsgraven kan blive let og godt udført, skal rendekanter være intakte. De må ikke være løftet eller undermineret. Det var blot et lille udsnit af, hvad normen siger om opgravning og retablering af befæstede arealer. Kontakt til kommunen om problemet er blevet foretaget, og kommunen har besigtiget stedet, og har ligeledes forsøgt udbedring af vejen en gang, hvilket også har hjulpet, da bumpet er halveret, men langt fra udbedret. Kontakt blev da taget til kommunen igen, og forespurgt om de mente, at de havde retableret vejen tilbage til den oprindelige stand. Den kommunale vejtilsynsførende mente dog, at vejen var lavet perfekt og at der ikke var noget at pege fingre af, da man ligefrem forventer at det alligevel synker yderligere, og så vil man måske se på sagen igen. Men vi er nu flere om at mene, at det er dybt forkasteligt at bruge kommunale penge på at grave en vej op 14 dage efter at den har fået nyt asfalt, for så at efterlade sådan et svineri, når man retablerer vejen igen.