EMNER

Klage over venteliste - Folketingets Ombudsmand er gået ind i sagen

Det tager tid at få et privat botilbud godkendt af Hjørring Kommune.

Folketingets Ombudsmand er ude efter Hjørring Kommune. Han vil have en forklaring på sagbehandlingstiden ved godkendelse af private botilbud. Kommunens sundheds-, ældre- og handicapudvalg har netop godkendt et svar til ombudsmanden. Det Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud, LOS, som har henvendt sig til ombudsmanden for at klage over Hjørring Kommunes sagsbehandlingstider. Hjørring Kommune indgår i et samarbejde med Frederikshavn og Brønderslev kommuner om tilsynsopgaven og sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelse af private tilbud i de tre kommuner. Det hedder Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling, kaldet GOT. I samarbejdsaftalen med kommunerne er det aftalt, at der skal gennemføres fire godkendelsesforløb om året. Et enkelt godkendelsesforløb kan nemt tage op mod et halvt år. LOS klager over, at en ansøger om godkendelse til et botilbud fik at vide, at der kunne gå op til et år, før sagsbehandlingen overhovedet gik i gang. Hjørring Kommune forklarer i sit svar til ombudsmanden, at GOT i første halvdel af 2009 fik væsentligt flere ansøgere end ventet, og at der samtidigt var en større personaleudskiftning i afdelingen - blandt andet med ledige stillinger og oplæring af nye medarbejdere. Derfor blev der oprettet en venteliste, før man kunne gå i gang med at behandle ansøgningerne. Klagen fra LOS handler om en konkret ansøgning om godkendelse af et privat botilbud for psykisk syge i Hjørring Kommune. Den blev sendt 11. marts 2009, og i sit svar skriver kommunen, at GOT først går i gang med at behandle ansøgningen her i begyndelsen af det nye år. Man beklager, at ansøgeren ikke i første omgang fik besked på, hvor lang tid, der ville gå, før sagsbehandlingen kan begynde.

Forsiden