Klage på vej til amtet

Skagen Kommune utilfreds med tilbud til svage borgergrupper

SKAGEN:Sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt modtager i den nærmeste fremtid en klage fra social- og sundhedsudvalget i Skagen Kommune. Udvalget er utilfreds med det tilbud, som amtet giver såkaldte svage borgergrupper i forbindelse med forebyggende og behandlende tandpleje. Helt konkret handler det om de børn, der går i specialklasse på Hedeboskolen. Mange af disse børn og unge lider af svære fysiske eller psykiske handicap. Skagen Kommune har valgt at klare den forebyggende tandpleje for dem på den kommunale tandklinik i Skagen, selv om det egentlig er amtets opgave. Problemet opstår i det øjeblik, hvor der ikke længere er tale om forebyggende tandpleje, men egentlig behandling, der på grund af børnenes tilstand ofte skal foregå under fuld narkose. Det kan man ikke klare på tandklinikken i Skagen, og børnene skal derfor til Hammer Bakker for at blive behandlet. Men fordi Skagen Kommune har påtaget sig ansvaret for den forebyggende behandling, skal kommunen nu også betale for behandlingen på amtets tandklinik. Her vil et behandlingsforløb typisk koste mellem 8.000 og 10.000 kroner. Hvis man omvendt ikke tog sig af den forebyggende behandling i Skagen, ville det hele skulle betales af Nordjyllands Amt. Klage på vej - Den ordning synes vi simpelthen, der er for dårligt, og derfor sender vi nu en klage til amtets sundhedsudvalg. Der er ganske vist ikke tale om et kæmpe beløb. Det handler måske om 40.000 – 50.000 kroner om året, men det er også princippet i det, som vi er utilfreds med, siger formanden for social- og sundhedsudvalget i Skagen Kommune, Bjarne Kvist (S). - Vi har valgt at give den forebyggende behandling i Skagen, fordi vi ønsker at give børnene fra specialklassen samme behandling som andre børn, og fordi alternativet er, at forældre skal tage fri fra arbejde for at tage med barnet til Hammer Bakker med det ekstra besvær, som det giver. - For de børn, som vi taler om, er det også vigtigt, at de med den forebyggende tandbehandling kommer til en lokal tandklinik, hvor de kender personalet og føler sig trygge ved dem, tilføjer Bjarne Kvist. Ny model ønskes Skagen lægger via klagen til amtet op til at få indført en såkaldt entreprenørmodel, som man blandt andet har i Viborg Amt. Modellen ville betyde, at kommunen fik lov til at løse de opgaver inden for tandplejen, som kan løses lokalt, og blive betalt for dette af amtet, ligesom kommunen så også ville slippe for at betale for behandlingen på amtets tandklinik. Umiddelbart er der dog ikke meget, der tyder på, at Nordjyllands Amt siger ja til en sådan ordning. Amtets sundhedsudvalg har nemlig for nyligt vedtaget en beslutning, der betyder, at amtslige tandplejetilbud skal ses som et helt og samlet tilbud, altså at patienter, der kan udvisiteres til Amtstandplejen, skal modtage alt tandlægelig service på dette niveau. Skagen Kommune har foreløbig valgt at fortsætte som hidtil, selv om det koster ekstra penge for kommunen.