Skovsgård

Klagefrist forlænget

SKOVSGÅRD:Der kan ventes flere klager over Rose Poultrys ansøgning om mere end en fordobling af produktionen på slagteriet i Skovsgård. Indsigelsesfristen var gennem annoncering sat til 22. juli, og da var indkommen klager fra en halv snes husstande, der frygter en forværring af lugt- og støjproblemer ved øget produktion. Og at rystelserne i huse fra de mange tunge lastbiler vil blive endnu værre. Efter annonceringen har Miljøministeriets Miljøcenter Århus foretaget en skriftlig høring til de nærmeste naboer, og deres frist for indsigelser er sat til 12. august.