Klagen bliver behandlet

Dam­ste­der­ne ri­si­ke­rer at bli­ve ned­slidt, me­ner Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­en­ing. AR­KIV­FO­TO: CARL TH. POUL­SEN

Dam­ste­der­ne ri­si­ke­rer at bli­ve ned­slidt, me­ner Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­en­ing. AR­KIV­FO­TO: CARL TH. POUL­SEN

SKAGEN:Frederikshavn Kommune kan ikke være sikker på, at den kan gennemføre bestemmelserne i lokalplanen for den nye bebyggelse ved Toldergårdsvej uden at foretage en vurdering af den påvirkning, bebyggelsen vil få på miljøet. Forud for fremlæggelsen af lokalplanforslaget vurderede man, at det ikke var nødvendigt med en miljøvurdering. Det var Danmarks Naturfredningsforening ikke enig i, og den bad Naturklagenævnet omgøre kommunens beslutning. Naturklagenævnet har klagen til behandling, siger Trine Sønderstrup fra klagenævnet, men det er ikke muligt at sige, hvornår sagen afgøres. - Vores gennemsnitlige behandlingstid er otte måneder, siger hun. Naturfredningsforeningen har ikke indsigelser til selve lokalplanen, men den frygter, at naturområdet Damstederne kan tage skade, hvis der ikke gøres noget for at regulere den gående trafik i området. Derfor er miljøvurderingen vigtig, mener foreningen.