Klagenævn giver kommunen medhold i strid med tandlæger

OK at kommunen stiller krav om minimum 300 patienter fra 3-18 år, skriver Klagenævnet for Udbud

Intet snavs at komme efter her...Klagenævnet for Udbud frikender i første omgang Frederikshavn Kommune i en sag rejst af tandlæger fra Sæby og Dybvad, som føler sig dårligt behandlet og ude af stand til at byde ind på den kommunale børnetandpleje. Arkivfoto: Michael Koch

Intet snavs at komme efter her...Klagenævnet for Udbud frikender i første omgang Frederikshavn Kommune i en sag rejst af tandlæger fra Sæby og Dybvad, som føler sig dårligt behandlet og ude af stand til at byde ind på den kommunale børnetandpleje. Arkivfoto: Michael Koch

Frederikshavn Kommune vandt første runde i en sag mod tre tandlæger, der har indbragt kommunen for klagenævnet for udbud. De tre tandlæger, Erik Jensen og Jens Vollbrecht, Sæby, og Annelise Groth, Dybvad, mener, at kommunen overtræder reglerne om udbud ved at forlange, at tandlæger, der byder ind på en opgave i den kommunale tandpleje, skal have minimum 300 patienter i aldersgruppen 3-18 år. Kommunen har medtaget minimumskravet med det formål at sikre, at tilbudsgiverne har et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag i behandling af børn og unge, som modsvarer den nuværende kommunale tandpleje. "Umiddelbart håbløs" I en foreløbig kendelse fra Klagenævnet hedder det, at betingelsen om "fumus boni jurus" ikke er opfyldt. På almindelig dansk betyder det, at klagen umiddelbart synes håbløs. Tandlægerne skal senest 6. december tilkendegive, om de ønsker at opretholde klagen. Som omtalt i NORDJYSKE forleden har flere tandlæger fra Sæby klaget over kommunens udbud af børnetandplejen.