Retspleje

Klagenævn kan få mere magt

Landsdommer fra Viborg skal lede udvalgsarbejde om klager over politiet

Måske får politiklagenævnene mere magt, når en borgers klage over en politibetjents slag med staven eller skud med pistolen vurderes. Det kan være én af løsningerne, når det nuværende system skal forbedres. I dag er nævnene i store træk henvist til at kigge statsadvokaterne over skulderen. Ganske vist kan de udtale sig om, hvordan en sag efter nævnets mening bør afgøres, men den endelige beslutning ligger hos statsadvokaterne. Nævnene består af en advokat og to lægpersoner. I Justitsministeriets kommissorium til det udvalg, der nu nedsættes, hedder det, at det skal overvejes, om det er muligt "i endnu højere grad at sikre offentlighedens tillid" - og det kan f.eks. ske ved at styrke politiklagenævnenes kompetence. Ministeriet skriver selv, at den nuværende ordning er "velfungerende". Men alligevel skal udvalget overveje, "om den gældende ordning fungerer tilfredsstillende." Det eksisterende system blev indført i 1996 efter kritik af, at politiet selv afgjorde klager over politiet. Opgaven blev løftet lidt væk - nemlig hen til den overordnede anklagemyndighed, altså statsadvokaterne. Men i det daglige har statsadvokaterne et tæt samarbejde med politiet, og det har fået kritikken om manglende uvildighed til at flamme op. Formand for udvalget er landsdommer Svend Bjerg Hansen fra Vestre Landsret. Blandt medlemmerne er professor i strafferet Gorm Toftegaard Nielsen fra Århus Universitet samt repræsentanter fra Amnesty International, advokaterne og dommerne. Der er også blevet god plads til politi og anklagemyndighed. Ud af de 16 pladser i udvalget optager Justitsministeriet, politifolk og anklagere de syv. /ritzau/