Klagenævn skal se på sag om politiskud

FREDERIKSHAVN:Statsadvokaturen har afsluttet undersøgelserne om politiets anholdelse af en ung tysk bilist i Frederikshavn 23. juli. Under anholdelsen af tyskeren affyrede politifolk flere skud ind i hans bil, efter flere patruljevogne havde bragt den til standsning i Nørregade. Tyskeren, der kun var bevæbnet med en kniv, blev alvorligt såret af et af skuddene, som ramte ham i lysken. Statsadvokaturens undersøgelse ventes forelagt Politiklagenævnet på dets møde 6. december. Politiklagenævnet er kun høringspart. Det er statsadvokaten, som beslutter, om undersøgelsen bør give anledning til ændring af politiets procedurer ved anholdelser eller om sagen skal have konsekvenser for de involverede politifolk. Ingen af de involverede politifolk har imidlertid været sigtet. Den tyske bilist blev fundet skyldig i vold mod politiet, men kendt straffri på grund af sindssyge på gerningstidspunktet. Der er ikke fra hverken den tyske bilist eller hans pårørende indgivet nogen klage over politiets handlemåde ved anholdelsen. Statsadvokaturen går automatisk i gang med en undersøgelse, når politiet gør brug af skydevåben ved anholdelser. Statsadvokaturen vil ikke udtale sig om resultatet af undersøgelsen, før behandlingen er endelig afsluttet, oplyser vicestatsadvokat Anne Mette Wiese.