Ejendomsmæglerbranchen

Klagenævn stopper tvivlsom praksis

Ejendomsmæglernævn vil afvente Datatilsynets godkendelse, før klager offentliggøres

NORDJYLLAND:Klagenævnet for Ejendomsformidling har på det seneste møde besluttet at standse den hidtidige praksis med at offentliggøre klagesager mod navngivne ejendomsmæglere på internettet. Det sker efter, at NORDJYSKE for godt to uger siden påviste, at klagenævnet ikke har den fornødne godkendelse fra Datatilsynet. - Vi har truffet den beslutning, at vi godt lige vil have den formelle godkendelse fra Datatilsynet, før vi offentliggør flere klagesager, siger klagenævnets formand, Højesteretsdommer Poul Søgaard. På det seneste møde behandlede og afgjorde klagenævnet op mod 50 nye sager mod danske ejendomsmæglere. Sagerne er lige nu ved at blive renskrevet, hvorefter sagernes parter vil blive underrettet direkte om nævnets afgørelser. - Først derefter vil vi være parate til at offentliggøre sagerne, men om vi gør det, afhænger af, om vi til den tid har Datatilsynets godkendelse, siger Poul Søgaard og påpeger, at det ligger i klagenævnets beslutning, at der ikke vil blive offentliggjort flere sager på klagenævnets hjemmeside, før Datatilsynets blå stempel er i hus. DE bakker op Dansk Ejendomsmæglerforenings næstformand, den nordjyske Home-mægler Finn Pedersen, kalder klagenævnets ændring for en fornuftig beslutning. Han var personligt overrasket over NORDJYSKEs oplysninger om, at klagenævnet har offentliggjort sager mod navngivne ejendomsmæglere siden begyndelsen af dette år uden at have Datatilsynets godkendelse til det. - Jeg synes helt klart, det er fornuftigt at afvente Datatilsynets endelige godkendelse. Det bakker vi helt op om fra Dansk Ejendomsmæglerforenings side, siger Finn Pedersen. Klagenævnsformand Poul Søgaard håber og tror, at det ikke varer længe, før Datatilsynet kommer med en afgørelse i sagen, og det ligger i luften, at klagenævnet i en eller anden form vil få tilladelse til at lægge klagesagerne ud på internettet. Ifølge Datatilsynets tidligere udmeldinger til NORJYSKE, kan klagenævnet sandsynligvis forvente en afklaring inden for nogle uger. Indtil da stiller ejendomsmæglernævnet den hidtidige praksis i bero og ligger sig dermed på linie med eksempelvis de danske advokaters klagenævn, Advokatnævnet, som har en lignende sag liggende i Datatilsynet for tiden. I modsætning til ejendomsmæglernævnet har Advokatnævnet fra starten valgt at afvente Datatilsynets godkendelse, før man begynder at offentliggøre klagesager mod navngivne advokater på internettet. 115 på nettet Som tidligere omtalt i NORDJYSKE har Klagenævnet for Ejendomsformidling hidtil offentliggjort 115 sager mod navngivne ejendomsmæglere, blandt dem fem nordjyske mæglere. De sager ligger fortsat til offentlig beskuelse på hjemmesiden: www.ejendomsmaeglernaevnet.dk Selv om klagenævnet nu har valgt at afvente situationen, er det fortsat hensigten, at forbrugerne med tiden skal kunne læse klagesagerne på internettet. Den målsætning har de tre organisationer bag klagenævnet, Dansk Ejendomsmæglerforening samt Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsorganisation haft fra starten, og det er der ikke ændret ved. - I forhold til forbrugerne vil det betyde, at de med tiden vil kunne få en god fornemmelse af, hvad klagenævnets praksis er i forskellige spørgsmål ved at gå ind på hjemmesiden, siger klagenævnsformand Poul Søgaard og fortsætter: - Det samme gælder for ejendomsmæglerne. Hvis de bliver uenige med kunder om et eller andet, vil de kunne finde afgørelser i tilsvarende spørgsmål, og dermed kan man måske opnå, at mange sager bliver forligt, før de bliver til deciderede klager.