Aalborg

Klager er hørt

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd har nu endeligt godkendt en lokalplan for Serritslev by. Der er modtaget én indsigelse fra Aalborg Stift over lokalplanforslaget, men denne klage er der taget højde for i den endelige lokalplan. I lokalplanen falder en bestemmelse om beplantning for kirkegården bort, mens der åbnes mulighed for beplantning af en trærække vest for kirkegården til Kalumvej. Herefter har Aalborg Stift trukket sin klage tilbage. Fredningsbestemmelserne åbner mulighed for denne beplantning.