Miljøpolitik

Klager kan forsinke drikkevandsplaner

NORDJYLLAND:Landmænd, der ikke vil acceptere de vilkår, en kommune stiller for landbrugsdriften i område op til drikkevandsområder, kan klage til Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet. Sker det, kan landbrugsdriften fortsætte uændret, indtil klagesagen er afgjort. Aalborg Kommune har været ude for, at sager trækker ud i flere år. Forsyningsrådmand Preben Pedersen (R) siger, at bliver der klaget flere steder, så kan det vare op til fire-seks år, før der kommer en afgørelse. – I den periode, hvor klagesagen kører, kan klageren stadig anvende både pesticider og gødning, og i nogle tilfælde sker det meget tæt på vandboringer. Det indbærer en risiko for, at grundvandet bliver forurenet, siger Preben Pedersen. Han har netop henvendt sig til miljøminister Troels Lund Poulsen (V) med problemet med de lange sagsbehandlingstider for sager i Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet. Sidste år var sagbehandlingstiden i Miljøklagenævnet i gennemsnit på cirka otte måneder, men for Aalborg kommuner nærmer en sag, der handler om kommunens ønsker om begrænsninger i landbrugsdriften nær vandindvindingsområdet i Drastrup, sig to år. Det mener Preben Pedersen er for lang tid. Det nordjyske medlem af Folketingets miljøudvalg, Birgitte Josefsen (V), er enig i, at der skal gøres noget ved problemet. Emnet har været taget op i de to regeringspartier. – Sidste år drøftede vi sagen med den tidligere miljøminister, og der kom ekstra ressourcer til Naturklagenævnet. Her i foråret har vi så drøftet sagen med Troels Lund Poulsen, og det er mit håb, at der også sker en forbedring i Miljøklagenævnet, siger Birgitte Josefsen. Efter hendes opfattelse kunne man overveje en hurtigere og mere simpel afklaring af nogle klagesager. Det kunne f.eks. ske ved, at man lod statens miljøcentre tage sig af nogle af klagesagerne. Det er dog ikke en mulighed, som Birgit Josefsen for alvor har søgt at få igennem: – Vi har været mest optaget af, at få en hurtigere sagsbehandling i Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet, siger Birgitte Josefsen. I sit brev til miljøministeren peger Preben Pedersen på, at alle andres retssikkerhed end klagerens forsvinder, når klagesager trækker ud i flere år. – Sidst men ikke mindst er det forsyningssikkerheden for 100.000 vandforbrugere i Aalborg, der er på spil, mener Preben Pedersen. Formanden for de nordjyske kommuners organisation Morsøs borgmester Egon Pleidrup (S), mener, at situationen med klagesager kan være meget forskellig fra kommune til kommune. Det er hans opfattelse, at de ændringer i opgavefordelingen, der skete med kommunalreformen, har bidraget til, at der sker en ophobning af klagesager.