Lokalpolitik

Klager over nyt og større sommerhus

Grundejerforening mener, at nyt, stort sommerhus strider mod lokalplanen

Et sommerhusbyggeri på adressen Ved Stranden 9 i Nørlev har vakt vrede hos flere naboer. Grundejerforeningen har sendt en klage til Naturklagenævnet og Statsamtet.Foto: Bente Poder

Et sommerhusbyggeri på adressen Ved Stranden 9 i Nørlev har vakt vrede hos flere naboer. Grundejerforeningen har sendt en klage til Naturklagenævnet og Statsamtet.Foto: Bente Poder

NØRLEV:Tidligere lå der Ved Standen 9 et lille lavt sommerhus på 40 kvadratmeter - godt gemt i klitterne. Nu er det revet ned og ejeren er ved at bygge et stort sommerhus på 120 kvadratmeter. Det har fået Grundejerforeningen, Strandgården af 2005 til at klage til både Naturklagenævnet og Statsamtet. Foreningen mener, at byggeriet er i strid med lokalplanen, der bl.a. siger, at ingen bygning må placeres højt i forhold til det omgivende terræn og bebyggelser, og at det naturlige terræn ikke må ændres væsentligt. ” Begge disse punkter i lokalplanen er ikke efterlevet,” står der i klagen. Hos Hjørring Kommune tager sagsbehandler, ingeniør, Mads Hedegaard klagen med sindsro: - Vi har skønnet, at byggeriet ikke strider imod lokalplanen. Men det er klart, at der er tale om en stor ændring, når et lille, godt gemt sommerhus rives ned og der bygges et stort nyt, siger Mads Hedegaard, der understreger at alle formelle regler til højde og udgravning i klitten er overholdt. - Man er nødt til at ændre lidt i terrænet for at bygge plant, og så man kan færdes omkring huset. Men der må ikke ændres på resten af grunden, siger Mads Hedegaard. Nærmeste nabo, Erling Sørensen deltager ikke i klagen, og han mener, at den er udtryk for misundelse: - Jeg syntes det er et fantastisk hus. Folk må vænne sig til, at området ændrer karakter og de små fiskekasse-huse bliver erstattet af større sommerhuse, siger Erling Sørensen, der selv overvejer at erstatte sit eget lille sommerhus med et nyt og større. Hverken ejeren af sommerhuset eller formanden for grundejerforeningen, Ole Thomsen ønsker at udtale sig.