EMNER

Klager over omsorgssvigt

Tidligere leder af botilbud mener, at Aalborg Kommune har svigtet psykisk syg

Ole Berthelsen har anmeldt Aalborg Kommune for omsorgssvigt af en psykisk ung mand, som han tidligere har været støtteperson for.Foto: Michael Koch

Ole Berthelsen har anmeldt Aalborg Kommune for omsorgssvigt af en psykisk ung mand, som han tidligere har været støtteperson for.Foto: Michael Koch

AALBORG:Ole Berthelsen var indtil nytår leder af botilbuddet Boulevarden 5, som var et privat botilbud for unge og voksne i alderen 16-28 år med psykiske problemer og et basalt behov for støtte, omsorg og fællesskab. Den sidste beboer i botilbuddet ville ikke flytte væk og da Ole Berthelsen ikke ville smide ham ud af lejligheden, gik tingene i hårdknude. I sidste uge toppede konflikten, da Ole Berthelsen anmeldte Aalborg Kommune for omsorgssvigt af den 19-årige psykiske syge mand. - Siden Aalborg Kommune overtog omsorgsforpligtigelsen efter nytår, har jeg registreret manglende rengøring i lejligheden. Siden 2. januar har der henstået to affaldsposer i køkkenet, hvilket gør, at der er en gennemtrængende stank af skrald i lejligheden. Jeg oplever til tider Jeff i affektreaktion i lejligheden, og i sådanne tilfælde er Jeff efterladt alene i kaos og med angst, siger Ole Berthelsen, der ikke har hørt fra kommunen siden han mailede sin anmeldelse til socialrådmand Mai-Britt Iversen (S). Den 19-årige er visiteret til 15 ugentlige støttetimer, hvoraf de ti af timerne er til støttepersoner, der skal hjælpe ham blandt andet med de daglige gøremål såsom at rydde op i lejligheden. - De har fået en nøgle og de er også kommet hver dag klokken 6.45 for at vække Jeff, men jeg forstår ikke, hvorfor de ikke varetager de huslige opgaver, som Jeff ikke selv formår på grund af sin psykiske sygdom, siger Ole Berthelsen. Siden anmeldelsen er der nu sket det, at den psykisk syge unge mand er flyttet fra Boulevarden 5 i sin egen lejlighed. Tilbage står Ole Berthelsen med en uforrettet sag angående et økonomisk mellemværende med Aalborg Kommune, som han mener har været lejer af lejligheden samt en følelse af selv at blive svigtet af Aalborg Kommune. - Jeg er og har været bekymret for Jeff. Derfor har jeg også taget dette skridt for at sikre, at han får den omsorg, støtte og behandling, han måtte have behov for, siger Ole Berthelsen.