Klager over reform

klagesangen over politireformen fortsætter i årsberetningen for 2008.

klagesangen over politireformen fortsætter i årsberetningen for 2008.

KØBENHAVN:Klagesangen om den kuldsejlede politireform er efterhånden blevet en evergreen. Og tonerne i den nye årsrapport fra politiet og anklagemyndigheden har samme klang. Ud fra det evalueringssystem, politiet bruger til at måle sin produktivitet, er det nemlig kun gået i den forkerte retning, siden reformen blev skudt i gang 1. januar 2007. Tallene i årsrapporten viser på baggrund af målinger af en lang række parametre inden for politiets virksomhed et fald i det samlede resultat på 6,6 procent i 2008 i forhold til året før. Og i forhold til 2006, året før, reformen trådte i kraft, er faldet på 15,1 procent. Rapporten, der er underskrevet af rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen, kalder resultatet for "ikke tilfredsstillende". Endnu mere utilfredsstillende er ifølge rapporten en tilfredshedsundersøgelse blandt folk, der har foretaget anmeldelser til politiet. Undersøgelsen viser, at tilfredsheden blandt anmelderne er faldet væsentligt, efter reformen trådte i kraft. Rapporten afslører også, at det er gået galt på et af reformens kardinalpunkter. Reformen skal efterplanen frigøre midler til, at få 800 flere betjente på gaden inden udgangen af 2011. 200 årsværk skulle være frigivet i løbet af 2008, og det er de ifølge rapporten også blevet. Men noget er tilsyneladende gået galt. For ifølge rapporten kan det ikke godtgøres, at de 175-200 årsværk, som reformen allerede har frigjort, er "anvendt til operationelt politiarbejde". På ét punkt ser dog lyst ud hos politiet. Ordensmagten er nemlig blevet et minut og 18 sekunder hurtigere, når det gælder udrykningen til hastesager, end det var tilfældet i 2006. I gennemsnit er politiet ni minutter og 38 sekunder undervejs, når der køres med larmende horn og blinkende lygter. Rapporten fortæller også om politiets miserable økonomi. Tidligere på året kom det frem, at politiet tog et underskud på 340 millioner kr. med i 2009. Ifølge rapporten har det betydet, at politiet ved udgang af 2008 stod med en egenkapital på minus 198 millioner kr. Ifølge rapporten går det bedre i anklagemyndigheden. Her kom man i andet halvår af 2008 op på det niveau, man havde før reformen./ritzau/