Klager stopper hjem til syge og udstødte

Naturklagestyrelsen behandler flere og flere naboklager. Amtet vil nu ændre strategi.

NORDJYLLAND:Naboklager gør det sværere og sværere for myndighederne at finde plads til boenheder for de psykisk syge og for de udstødte. Når ikke naboerne får held til at bremse boligplanerne på et tidligt tidspunkt, havner mange af sagerne i naturklagestyrelsen. - Det kommer lidt i bølger, men tendensen i de senere år er helt klart, at der kommer flere klager i den slags sager, siger sagsbehandler Anne Grete Sveinsson fra Naturklagestyrelsen. Hun mener ikke, at der er tale om en øget intolerance blandt danskerne, men at beslutningen om at nedlægge de store institutioner slår igennem. - Når folk fra de store institutioner skal ud i samfundet og ud til et normalt liv, så opstår der nogle problemer omkring etableringen af boligerne, siger hun. Konsulent Per Lorang Sørensen fra Formidlingscentret Storkøbenhavn arbejder med konkrete naboproblemer til daglig. Han er enig i, at det er et stigende problem. - Det er en automat-reaktion, hvor folk klager for en sikkerheds skyld. Og så bliver de bange for det ukendte. Men al erfaring viser, at institutionen ikke giver anledning til problemer, når først den er etableret, siger Per Lorang Sørensen. Han mener, at myndighedernes mulighed for at placere nye institutioner er gode nok. - Politikerne må simpelthen tage det ansvar på sig. De skal også varetage de ressourcesvages interesser, siger han. Amtsborgmester Orla Hav (S), der også er formand for amternes socialudvalg, kender problemerne omkring etablering af nye botilbud. Han tager Per Lorang Sørensens kritik til sig og erkender, at politikerne ind imellem bliver bange for vælgerne, når der skal træffes upopulære beslutninger om etablering af institutioner. - Kæden i den politiske beslutningsproces er ikke stærkere end det svageste led. Hvis én ændrer holdning og gør sig til klagernes talsmand, kan der gå politiske spekulationer i processen, og så glemmer man måske dem, man egentlig burde tage hensyn til i sådan en situation, siger Orla Hav. Med udgangspunkt i aktuelle sager vil Nordjyllands Amt nu ændre sin politik på området og informere bedre. Det vil give endnu flere klager, men amtsborgmesteren håber, at man på den måde kan afdramatisere situationen over for naboerne og komme rygtedannelser til livs.