Lokalpolitik

Klager videre over VVS-grund

Byggesag på Kærvej kan trække længe ud

STØVRING:Der gik én dag fra at byrådet gav endeligt lov til at den gamle VVS-grund i byen må bebygges med 32 lejligheder i to etager. Så gik en udførlig klage over afgørelsen og lokalplan 163 afsted, der mindst kan sinke sagen væsentligt. Afsenderen var Gert Truelsen, en af de mest aktive blandt de mange naboer, der har klaget over sagen det sidste halve års tid. Klagen gik til Naturklagenævnet, der er den højeste instans i den type sager, og Gert Truelsen beder udtrykkeligt om at byggeriet standses indtil de problemer, han nævner, er afklarede. Det er så op til Naturklagenævnet at afgøre om det er nødvendigt at stoppe byggeriet, der skal foretages af storentreprenøren Skanska på Viggo Sindal Christensens grund. Hvorvidt det bliver tilfældet er svært at sige klart på forhånd. Det var der i hvert fald ingen politikere der havde lyst til at give et bud på, da planen blev godkendt på tirsdagens byrådsmøde. Men med de klagepunkter Gert Truelsen fremfører, er det bestemt ikke udelukket. Gert Truelsen nævner flere forhold, han ser som procedurefejl. Blandt andet at lokalplanen er taget ud af den større plan for centrum,147, uden at den gamle lokalplan er ændret. Det nævnes også, at tilladelsen til at udgrave kælder på VVS-grunden vil medføre at det høje grundvand i området skal sænkes med godt 2,5 meter og at der dermed er risiko for, at mure på Truelsens nærliggende garage og hus kan skride. Desuden mener han at det projekterede byg med lejligheder i to etager adskiller sig så meget fra områdets parcelhuse, at kommunen ødelægger områdets "by-arkitektoniske miljø". Teknisk udvalg og forvaltningen har gentagne gange afvist at proceduren med lokalplanen for området har rummet fejl. Flere naboer til VVS-grunden har bebudet klager over sagen efter afgørelsen.