Klageråd og socialudvalg

Jeg konstaterer med tilfredshed, at klagerådet ikke bakker op om Paul Rode Andersens (SF) kritik af socialudvalget.Som alle andre ønsker jeg naturligvis at vi kunne tildele mere bad og rengøring, end det er tilfældet i øjeblikket. Når socialudvalget alligevel ikke har fremsendt rengørings- og badestandarder som et problemområde til byrådet, skyldes det at det i den nuværende anstrengte økonomiske situation ville være nytteløst.Man bør i øvrigt bemærke at enhver borger, der af sygeplejefaglige grunde har brug for bad og rengøring ud over den kommunale standardtildeling, allerede kan få det ud fra de nugældende regler.Den øvrige del af Paul Rode Andersens kritik mener jeg allerede at have besvaret i mit læserbrev 12. august.