Socialforsorg

Klagere skal have hurtigt svar

Klager over hjemmehjælp skal behandles på en måned

LØKKEN-VRÅ:Når ældre i Løkken-Vrå klager over tildelingen af hjemmehjælp, kan der gå op til et par måneder, før de får en afgørelse, men fremover kommer det til at gå hurtigere. Ældrerådet har bedt socialudvalget om at sætte en frist på en måned, og det ønske vil politikerne i socialudvalget opfylde, selv om socialforvaltningen mener, at der skal være tid til at indhente udtalelser fra den medarbejder, der står for tildelingen af hjemmehjælp, og at sagsbehandlingsfristen derfor skal være på to måneder. - Hvis en borger mister noget pleje eller rengøring, er to måneder lang tid at vente på en afgørelse, mener socialudvalgets formand, Henning Jensen (S). Løkken-Vrå Kommune har traditionelt ikke haft mere end et par klager over tildelingen af hjemmehjælp om året, men nu har samtlige brugere af hjemmehjælp været igennem tildelingsmøllen en gang til. En storstilet analyse og evaluering af ældreområdet i kommunen afslørede nemlig, at tildelingen af hjemmehjælp ikke var helt ensartet - nogle steder i kommunen var man lidt mere rundhåndet end andre steder. Derfor er tildelingen af hjemmehjælp idag lagt over på én medarbejder, for at sikre at alle får den hjemmehjælp, de har krav på i henhold til kommunens ydelseskatalog, hverken mere eller mindre. Det betyder, at en del ældre er blevet tildelt mindre hjemmehjælp, end de havde før, og det er ikke alle tilfredse med. - Vi har fået flere klager, men ikke nogen syndflod. Vi har haft tre klager i år, som dog ikke har været voldsomme ting. Det har f.eks. drejet sig om at halvanden times hjælp er skåret ned til en time, forklarer Henning Jensen. Han understreger, at den korte sagsbehandlingsfrist på klager over hjemmehjælpen er et forsøg. Hvis det kommer til at knibe med at overholde fristen, må udvalget tage den op til fornyet overvejelse. Henning Jensen venter dog ingen problemer, selv om ekstra møder med Klagerådet er ensbetydende med ekstra kroner i det kommunale budget. - Der er ikke meget tid i budgettet til den slags, men hidtil har vi sagtens kunnet holde os indenfor rammerne.