Klagere står med en god sag

Endnu en næse til kommunen er sandsynligvis på vej fra Naturklagenævnet

HJØRRING:Der er sandsynligvis endnu en næse til Hjørring Kommune på vej fra Naturklagenævnet. En gruppe naboer til en planlagt genbrugsplads på Saksagervej ved Poulstrup indklagede sidste efterår lokalplanen til Naturklagenævnet, idet de fandt, at planen var for upræcis til, at man kunne vurdere generne fra pladsen. Nævnet har nu indhentet de nødvendige oplysninger. - Vi har fået svar fra kommunen, og siden har AVV og den gruppe naboer, der har klaget, haft lejlighed til at komme med deres supplerende kommentarer, fortæller Mikkel Sandvad, fuldmægtig i Naturklagenævnet. I november sidste år gav nævnet klagen opsættende virkning og stoppede dermed foreløbigt byggeriet. - Lovens udgangspunkt er, at en klage ikke har opsættende virkning. Hvis vi vælger at give den det, så kan der deri ligge en slags prog-nose om, at sagen vil falde ud til klagerens fordel. Det kan godt opfattes som et fingerpeg om, at vi umiddelbart har vurderet, at klageren står med en god sag, fortæller Mikkel Sandvad, der dog samtidig understreger, at det ikke er en garanti, idet beslutningen om at give opsættende virkning er truffet på det grundlag, som var til stede på det tidspunkt. Også i Bagterpsagen, hvor Naturklagenævnet i sidste uge erklærede lokalplanen for et byggeri ugyldig, havde nævnet i første omgang givet klagen opsættende virkning. - Det er meget almindeligt, at den endelige afgørelse vil ligne den foreløbige delafgørelse, sagde Michael Leth Jess, afdelingsleder i Danmarks Naturfredningsforening, dengang. Her gik det som bekendt som forudsagt - klageren fik medhold, og afgørelsen gik kommunen imod. Der kan dog gå månedsvis, før det afgøres, om det samme vil ske med genbrugspladsen. Også selv om alle oplysninger er indhentet. - Sagen venter på, at det bliver dens tur. I den oversigt af sager, jeg har liggende, der ligger den ikke øverst i bunken, siger Mikkel Sandvad.