Klap hesten, Hedegaard

Byråd appellerer til DN om at afstå fra at klage

Lokalpolitik 15. februar 2005 05:00

ASTRUP: Tænk dig nu om, Hedegaard. Ombestem dig. Gode arbejdspladser står på spil. Flere medlemmer af et i øvrigt enigt Arden Byråd rettede i går eftermiddags appeller til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Arden Kommune om ikke at spænde ben for en planlagt mineralvandsfabrik nær Astrup Savværk og Pallefabrik. Byrådet godkendte den lokalplan, der giver godsejer Vincents Iuul og hans bryggeri-samarbejdsartner lov til at op opføre mineralvandsfabrik på den ønskede placering med vejadgang til Møldrupvej. Men DN-formand Mogens Hedegaard bebudede forleden i NORDJYSKE, at han alvorligt overvejer at anke afgørelsen til Naturklagenævnet. Det betyder, at erhvervsbyggeriet dels må ligge stille, indtil nævnet har talt. Dels satse på en afgørelse, der underkender DN. Mogens Hedegaard bryder sig ikke om, at Astrups byzone forlænges med en lille kilometers penge ud ad Møldrupvej, så længe kommunen ligger inde med uudnyttet, bynær industrijord langs Ardenvej og med vejadgang fra Borupvej. - Men det passer bare ikke, når DN påstår, at vi vi ligger inde med uudnyttet erhvervsjord i Astrup til et formål som det her. Og modstanden mod at bygge på "fritliggende herregårdsjord" forstår jeg ikke. Vi taler om at lægge en hal på en mark, hvor der i forvejen ligger et savværk i nærheden. Jeg håber virkelig, Danmarks Naturfredningsforening kommer til fornuft, opridsede viceborgmester Ib Henriksen (UP) under sin gennemgang af sagen. Udvalgsformand Elav Pinstrup (V): - Området ved Borupvej bruges jo til blandet bolig og erhverv samt småvirksomheder. Hvorimod mineralvands-fabrikken er en større virksomhed, som formentlig - og forhåbentligt - får brug for kørsel på alle tider af døgnet. Til den slags kørsel er Møldrupvejvej langt mere velegnet, og det vil heller ikke give støjproblemer. Lisbet Toft (S): - Jeg glæder mig normalt over, at vi har DN til at holde øje med vores måde at varetage naturen på. I det her tilfælde håber jeg virkelig, de ombestemmer sig - med alle de gode arbejdspladser, der står på spil. Der er ingen fornuft i at placere en stor virksomhed på Boprupvej, som ovenikøbet vil kræve, at der lægges en vandledning fra mineralvandsboringerne under Ardenvej.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...