EMNER

Klap hesten i stedet for skulderen i forbindelse med Frederikshavner Ordningen

FRITID:Nu har FUF gentagne gange protesteret imod at hjælpe foreninger, der vil komme i klemme med den nye Frederikshavner-ordning, fordi pengene inddirekte tages fra tilskud til børn og unge. Jeg er enig i, at vi ikke kan holde til at området, hverken direkte eller inddirekte, beskæres. Tværtimod er der afsat alt for få midler til de frivillige, der kan give de unge nogle gode værdier. Vi ved nok hvad én anbringelse udenfor hjemmet koster. Forestil jer en verden uden frivillige idrætsforeninger...... Men vi skal måske søge Social- og sundhedsforvaltningen om sponsorstøtte, for der kan man godt se fornuften i at foreningerne har gode vilkår. Det var da også min opfattelse, at politikerne ville bevillige flere penge til foreningerne, men de har jo et standpunkt i hvert fald indtil næste møde. De har ikke forhøjet bevillingen, - ergo er der for få penge til at nuværende Frederikshavns foreninger kan holde standarden. Det er for ringe. Samtidig bevilliges der løs til eventdirektør, multihus, ex-præsident. - Bare det er profilering, så ruller kronerne. FUF er varm fortaler for et multihus, der jo sagtens kan vente et år, når nu vi er i en omstillingsfase. Hvad med at ringe til Borgmester Erik Sørensen og foreslå at de 500.000 kroner, der er afsat til multihuset, var bedre brugt til de trængte foreninger i 2007. Klap hesten i stedet for skulderen. Hvad med Skagen Skytteforening, som nu pludseligt står uden tag over hovedet. De har måske for mange voksne i foreningen til at de skal hjælpes? For her er et af de dilemmaer FUF ikke kan gennemskue. En del af de foreninger, der kommer i klemme har blandet alders sammensætning. Det er jo tilladt og tilskudsberettiget. De skal vel ikke lukkes, fordi de ikke passer med FUF’s foreningsideal, som jeg undrer mig over, hvad egentligt er. Er FUF paraplyorganisation for spejder- og ungdomsforeninger, som navnet siger, eller idrætsforeninger uden medlemmer over 25 år? Skal vi ikke vise lidt storsind i Frederikshavn kommune og finde de 750.000 kroner et andet sted, (multihus). Idrætsforeningerne, som får hjælp i 2007 skal jo gå og skamme sig overfor FUF i al evighed.