København

Klar forringelse for nordjyderne

HMAK's ledelse flytter fra Hjørring til Vedbæk. Til det såkaldte "whisky-bælte" nord for København. Og selvfølgelig til lykke til Vedbæk. De trænger sikkert også til at modtage nogle hundrede gode skatteydere!

Set med nordjyske øjne er forsvarsforliget, totalt set, ikke en forringelse, og der er næppe grund til at skyde forhandlerne forkerte motiver i skoene. Jeg tror faktisk, de har været opmærksomme på beskæftigelsessituationen i Nordjylland som helhed og Hjørring i særdeleshed. Men det kan alligevel undre, at der ikke rigtig er kommet holdbare forklaringer på de indvendinger, som på stribe er afleveret fra alle involverede parter i HMAK's sag. Ikke mindst de rent faglige, som klart påviser både økonomiske og faglige problemer med den valgte model. Dertil kommer de velkendte menneskelige omkostninger. Og i denne omgang måske i større målestok end tidligere. Ja, ordet "flytte-cirkus" er blevet nævnt, og det er nok det rigtige. Alene omkostningen ved at flytte fra Hjørring til København er skræmmende. At skulle købe en bolig i Nordsjælland til en pris, der er to-tre gange så høj som den, man kan forvente at få for den hidtidige i Hjørring (hvis den da kan sælges!). Men nu må vi tage udgangspunkt i det besluttede, og alle parter skal søge at få det bedst mulige ud af situationen. At de nye tjenester i Hjørring vil tiltrække flere "faste" indbyggere er nok lidt tvivlsomt, men til gengæld kunne man forestille sig en række nye jobs, som i høj grad kan besættes med lokal arbejdskraft, og det er jo ikke så ringe endda. Men netop ved slutningen af forhandlingerne er der al mulig grund til at påskønne den indsats, der fra alle sider er gjort for at bevare HMAK. Det gælder i første række personalegrupperne på HMAK, som på et meget sobert grundlag har argumenteret for sagen. Og det gælder lokalsamfundet som helhed, og det gælder selvfølgelig det politiske bagland med Hjørring byråd i spidsen. Ja, en af mine kolleger annoncerede endda, at han ville "kæmpe til sidste blodsdråbe"! Og det er jo en sørgelig historie nu, hvor netop kampen for HMAK er tabt.