EMNER

Klar linje for indkøb

Thisted Kommune ser de første resultater af sidste års indkøbspolitik

THISTED:Da Thisted Kommune i 2007 fik en egentlig indkøbspolitik, var målet af gå fra den gamle praksis med decentraliserede indkøb til en langt højere grad af centralisering – og dermed også mulighed for at købe stort ind til en bedre pris. Opgaven med at styre de kommunale indkøb ligger i den kommunale indkøbsafdeling, som rent fysisk består af indkøbskoordinator Susanne G. Jeppesen. En af hendes opgaver er at lave indkøbsaftaler. – Aftalerne er endnu ret nye, men der er lavet fælles indkøbsaftaler for fødevarer, rengøringsartikler, aftørringspapir og engangsservice, forklarer Susanne Jeppesen, som inden hun laver sine egne aftaler tjekker, om aftalen er så stor, at den skal i EU-udbud eller om Statens og Kommunernes Indkøbs Service, SKI, i forvejen har en aftale på den pågældende varegruppe, som kommunen kan tilslutte sig. Kommunens egne indkøbsaftaler laves centralt, men forvaltes decentralt. – Oplysninger om produktgrupper og leverandører lægges ud på vores intranet. Det er her, den enkelte økonoma eller institution kan se, hvem der skal levere. Susanne G. Jeppesen fortæller, at kommunens leverandører har en forpligtelse til at pleje deres "kunder". – De skal holde kontakt til den enkelte institution og orientere om deres produkter, hvis man ikke ligefrem vælger at lave en "minimesse". Det har vores leverandør af rengøringsmidler valgt, så messens publikum bliver pedeller og rengøringsansvarlige fra vores institutioner. Arbejdsområdet for indkøbskoordinatoren er i praksis alle de ting, der skal købes ind. Men én person kan umuligt have detailkendskab til alt fra rengøringsartikler til blækpatroner. – For hver produktgruppe er der en indkøbsgruppe, som beskriver, hvad der er brug for. Beskrivelsen er grundlag for mit arbejde med at finde leverandøren med den bedste pris.