EMNER

Klar med kirkepark med haver og torv

Thisted Menighedsråd har nu godkendt planen for den gamle kirkegård - nu skal den så godkendes hos Aalborg Stift.

Thisted Kirkepark kalder man nu den gamle kirkegård mellem Store Torv og Frederikstorv. Torsdag aften godkendte menighedsrådet en helhedsplan, der skal realiseres over en årrække. Først skal planen dog også godkendes af stiftet, og så kan man gå i gang med at søge finansiering. Tegning: Egebjerg By & Landskab ApS

Thisted Kirkepark kalder man nu den gamle kirkegård mellem Store Torv og Frederikstorv. Torsdag aften godkendte menighedsrådet en helhedsplan, der skal realiseres over en årrække. Først skal planen dog også godkendes af stiftet, og så kan man gå i gang med at søge finansiering. Tegning: Egebjerg By & Landskab ApS

Så er Thisted Menighedsråd - efter halvandets års indsats - kommet et markant skridt videre med planerne for den gamle kirkegård mellem Store Torv og Frederikstorv. Torsdag aften godkendte menighedsrådet nemlig den helhedsplan for Thisted Kirkepark, som er udarbejdet af arkitektfirmaet Egebjerg By & Landskab ApS, Aalborg. Rododendronhave Ud over J.P. Jacobsen Haven - der som tidligere omtalt i Thisted Dagblad, længe har været på skitseplanet, og som anlægges nord-syd bag Thisted Museum med Familien Jacobsens familiegravsted i nord - bliver der nu også anlagt en rododendronhave øst-vest fra Jernbanegade og op til Amtmand Fayes gravsted. Dette gravsted skal i øvrigt renoveres. Vest for gravstedet etableres et nyt område for de bevaringsværdige gravsten og gravplader, der i øjeblikket er i græsområdet, hvor rododendronhaven anlægges. De skal altså flyttes. Hvad der ikke flyttes, er Familien Nordentofts fredede gravsted, som skal indgå i rododendronhaven. Og endelig bevares Stilladsarbejder Knakkergaards gravsted i kirkeparkens sydvestlige hjørne, fortæller kirkegårdsleder Sally Enevoldsen. Ud mod Vestergade i vestgående retning fra trappen ved det tidligere arresthus etableres et nyt område, der udsmykkes med de gravsten, museet i øjeblikket har i depot. Græsarealerne i parken forsynes i klynger med robinia eller pseudoakacier - lette træer, som tillader lyset at skinne igennem - mens der langs parkens yderkanter plantes egetræer, der er langt mere solide og adskillende. Kirkegårdsmur fjernes Den nuværende kirkegårdsmur ud mod Frederikstorv fjernes, og længere inde i parken etableres der så en ny. Hertil flyttes den gamle smedejernsport fra Vestergade. Og imellem den nye kirkegårdsmur og Frederikstorv, hvortil adskillelsen foretages med kantsten, etableres der så et ankomsttorv med træer, fuglekirsebær, en p-plads og kirkegårdens depotbygning.