Lokalpolitik

Klar procedure for skiltning vedtaget

LØNSTRUP:Der skal nu være en helt fast procedure at følge, når butikker i Lønstrup søger om tilladelse til at sætte skilte op i byen. Proceduren er blevet vedtaget i udvalget for teknik og miljø, og den betyder blandt andet, at der kun kan gives tilladelse til et udhængsskilt per restaurant, at reklamefigurer som isvafler og trolde ikke må opstilles, og at der skal søges om byggetilladelse til alle tænkelige typer af skilte. Indkærpningen af reglerne sker som følge af, at et par erhvervsdrivende i Lønstrup ikke har overholdt den gældende lokalplan. Det er udvalgsformand Ole ørnbøl (S) ikke tilfreds med: - Den lokalplan, vi har vedtages, skal følges, ellers får det konsekvenser. Vi fjerner skiltene på deres egen regning eller politianmelder dem. Men jeg tror, at de vil følge reglerne nu, siger han. Med den detaljerede procedure for, hvilke typer skilte der kan godkendes, bliver der helt klare linjer for, hvad man vil have og ikke have i Lønstrup. Blandt argumenterne mod for mange skilte er, at man ønsker at bevare byens særlige præg som fiskerby og undgå, at den kommer til at ligne et tivoli med kulørte skilte langs den i forvejen smalle vej. Det er Ole Ørnbøls opfattelse, at langt hovedparten af de erhvervsdrivende i byen er enig i, at det er sådan, Lønstrup bør se ud.