Løkken

Klar-signal til projekt

LØKKEN:Kommunalbestyrelsen har besluttet at give 56.000 kr. i tilskud til Løkkenplus-gruppen og Løkken Museum, der vil genetablere faresignalstationen i Løkken. I forvejen er projektet godkendt af Leader+sekretariatet, der har bevilget et tilsvarende beløb til signalstationen. Det er hensigten at genskabe faresignalstationen som den så ud, mens den endnu var i brug med signalkanonen og et lille skur ved siden af signalmasten i Løkken. Skuret skal bruges til en miniudstilling med relevante ting samt plancher og brochurer, der fortæller historien bag signalstationen. Formålet er at skabe en autentisk attraktion, der underbygger Løkkens særpræg og identitet som kystby. Faresignalstationen blev etableret i 1888 som datidens kommunikationsmiddel mellem landingspladsen og fiskerne på havet. De første mange år var den placeret foran vandtårnet, men efter besættelsen blev den flyttet til den nuværende placering på toppen af klitten umiddelbart nord for Sdr. Strandvej. Skuret blæste ned under en kraftig storm i 1969, hvorefter også kanonen blev fjernet, fordi moderne radiokommunikation overflødiggjorde faresignalstationen. Signalkanonen er i Løkken Museums varetægt, så det bliver ”den ægte vare”, der nu vender tilbage på sin plads ved signalmasten.