Klar til at gå ombord på nyt skib

Besætningsmedlemmerne på søværnets andet fleksible kommandøstøtteskib har været gennem grundig videreuddannelse og paradetræning

FREDERIKSHAVN:I morgen, 25. februar, er der navngivning af søværnets andet fleksible kommandostøtteskib på Lindøværftet. Det er statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), der navngiver skibet, og der vil være mllem 125 og 150 indbudte gæster til stede. Derfor er besætningen i denne uge gået i skarp træning på Flådestation Frederikshavn med parader, march, opstilling og kommandoer. - Vi har alle lært det engang, men det skal genopfriskes. Det er jo ikke det, vi bruger mest tid på, siger næstkommanderende Dan B. Termansen. Så for at det hele skal se godt ud i morgen, blev der i kulden på Flådestation Frederikshavn i denne uge råbt: - Giv agt...Paraden - Ret...Præsentér gevær....Se til højre..... Kurser Forud for navngivningen har der også været gang i andre forskellige kurser og videreuddannelsesforløb, der skal være med til at dygtiggøre besætningen. Kurserne har været inddelt efter faggrupper. For eksempel har kokkene arbejdet med finere madlavning på en restaurant og fået ny inspiration til hvordan man sammensætter spændende menuer, og dæksfolkene har blandt andet været på helikopterkursus for at lære hvad man skal tage hensyn til, når den skal vinkes ned på dækket og hvordan man efterfølgende surrer den fast. Værdi-seminar Der har dog også været afholdt et seminar, hvor alle besætningsmedlemmer var samlet. Her skulle de tale om skibets værdier og vision. - Det er jo et nyt skib og en ny besætning, og det er vigtigt, at vi er enige om, hvad vores udgangspunkt er og hvordan kulturen skal være ombord, så alle føler et ejerskab over for værdierne og skibet, siger Dan B. Termansen. Konkret fik besætningen til opgave at tænke på tidligere gode oplevelser. - Vi talte så om, hvorfor de gode oplevelser var gode, og blandt andet ud fra disse erfaringer har vi besluttet, hvad vores skib og besætning skal stå for, siger Dan B. Termansen. Det færdigskrevne værdisæt handler blandt andet om respekt for kollegers kompetancer, at drage omsorg for hinanden og være opmærksomme på hinandens trivsel, at sikre information på kryds og tværs i besætningen og at samarbejde på tværs af niveauer, rang og hieraki. Og seminaret bliver betegnet som et rigtig godt initiativ blandt besætningens medlemmer. - Det har faktisk været spændende, for jo mere ansvar man får, jo større bliver lysten til at udføre sit arbejde, siger marineoverkonstabel Anders Kjær. - Men det bliver også en stor opgave at bryde det gamle mønster og hieraki, der hidtil har været ombord på søværnets skibe - men det bliver spændende, og eftersom vi alle så at sige er lige nye i forhold til dette skib, så har vi gode forudsætninger for at få det til at fungere, siger seniorsergent og banjermester Carsten Nielsen. Skibets værdisæt kommer i øvrigt op at hænge forskellige steder på skibet, så alle bliver mindet på det. Fremtid Men først skal skibet altså have sit navn, dernæst vil der være klargøring og testsejlads, og i begyndelsen af april ankommer skibet til Frederikshavn, hvor det skal lastes med forsyninger. Efter cirka en uges ophold i Frederikshavn sejler besætningen afsted. - Det glæder vi os alle utrolig meget til. Vi har forberedt os i mange måneder, men det er jo først nu, det hele begynder, siger Dan B. Termansen.

Forsiden